przejdź do treści

Wydarzenia


NEKROLIGI

 

Z wielkim smutkiem żegnamy Panią

              Profesor Halinę Pilawską

Była z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Szczecinie od jego początków.  Wspierała  go przez blisko trzydzieści lat jako współorganizator, opiekun naukowy  i wykładowca. To dzięki Jej  staraniom UTW uzyskało pierwszą samodzielną siedzibę przy ul. Podgórnej, powstała także  Rada Programowa,   wykłady  prowadzili znamienici pracownicy naukowi szczecińskich uczelni. Zawsze  mogliśmy na Nią liczyć zarówno w sprawach organizacyjnych, programowych  jak i tych  zwykłych, codziennych, ludzkich.

         Dziękujemy Pani Profesor za to wszystko  !

                         Słuchacze i Zarząd SUTW w Szczecinie

 Pogrzeb odbył się 19.04.17 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

kwatera 59A, rząd 15, numer grobu 8

O innych dokonaniach  prof. dr hab. n. med. Haliny Pilawskiej można dowiedzieć się z artykułów:
 
 
„Teraz stało się, co się kiedyś stać musiało.
                     A dla nas skończył się przywilej obcowania z przyjacielem”
                                     /  W. Szymborska – Na pożegnanie Czesława Miłosza /
 
  Z wielkim smutkiem  żegnamy naszego Kolegę

dr inż. Henryka Klimka

10 listopada  2017 r. opuścił nas na zawsze. Miał duszę przyrodnika, który całe życie poświęcił lasom, przechodząc wszystkie szczeble od stażysty po dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych. Kierował gospodarką leśną Regionu przez prawie ćwierć wieku mino rozmaitych zawirowań strukturalno – organizacyjnych. Przez wiele lat był doradcą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Na emeryturę przeszedł w wieku 78. lat.
         Na  Uniwersytecie Trzeciego Wieku, do  którego zapisał się w 2008 r., przybliżał słuchaczom tajemnice przyrody, które należy traktować nie tylko jako źródło  natchnień dla poetów, ale które powinno zainteresować wszystkich, jako nasz wspólny skarb i jako gospodarstwo mogące dawać ogromne pożytki społeczeństwu
oraz satysfakcję włodarzom. Jako kierownik Zespołu  „Miłośników Przyrody” często organizował  wycieczki do rezerwatów przyrody, a w Zespole  Literacko – Historycznym realizował swoje pozazawodowe hobby,  przybliżając historię Polski
- I  nie tylko.
          Cieszył się dużym autorytetem i przyjaźnią Koleżanek i Kolegów.
Swoją postawą dawał przykład, że życie nie kostnieje, jeśli jest coś, czego można się nauczyć, coś zrobić, kogoś spotkać, gdzieś pojechać. Starał się być potrzebny, nie tylko po to, żeby wybrać dobre wino na spotkanie koleżeńskie.

          Kochał rzeczywistość, a nie urojenia, znajdował zawsze  właściwą odpowiedź – zwięzłą i trafną i we właściwym czasie, a nie w godzinę później.
           Pozostawił  wiele dobrych wspomnień i dzięki nim będzie nadal z nami. 
 
Pogrzeb odbył się   17  listopada 2017 roku na  Cmentarzu  Centralnym
 

 
 Dnia 23.11.2017 r. odeszła od nas nasza długoletnia słuchaczka
kol. ROMANA TABOR
Pogrzeb odbył się 1.12.2017 r. 
 
 
 
W niedzielę 7 stycznia 2018 roku po krótkiej, ciężkiej chorobie odszedł otoczony miłością rodziny
 
Jurek Derol,
człowiek dobry, mądry i szlachetny.
Przyjaciele ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku znają Go jako wspaniałego brydżystę, który niejednokrotnie miał honor reprezentować swój Zespół w różnych turniejach.
 Zostanie też w dobrej pamięci przyjaciół z Zespołu Literacko - Historycznego jako ciepły i gotowy do pomocy mąż
Magdy Derol.
 
    
  Pogrzeb odbył się 15 stycznia 2018 r.  na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
Jurka życzeniem było, by nie przynosić kwiatów,  lecz wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kilka dni spędzonych przez Niego w szpitalu upewniło rodzinę, że pracują tam wspaniali i oddani lekarze oraz pielęgniarki, ale niewątpliwie potrzebne jest im wsparcie finansowe.
                                                                                Koleżanki i Koledzy
 
Magdo, w tych trudnych chwilach jesteśmy z Tobą.
 
 
 

 

 głębokim żalem zawiadamiamy, że w nocy z 26 na 27 lutego 2018 r.
                                          zmarła nasza koleżanka

Bożena Dymkowska - Halczyn

członek zarządu SUTW w latach 2012/2013 - 2014/2015
Przewodnicząca Zespołu Zdrowia
 Pogrzeb odbył się  w piątek 2 marca 2018 r.
na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
Cześć jej pamięci !                      Zarząd i słuchacze SUTW 
Msza św. w intencji Bożeny Dymkowskiej - Halczyn, zostanie również odprawiona  26-03-18 o g. 12.00 w kościele pw. Bożego Miłosierdza przy ul. Przyjaciól Żołnierza  na oś. Książąt Pomorskich.


 

 

 
"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"
                                   /Ks. J. Twardowski/

 

Dnia 4 czerwca 2018 r. odeszła Nasza koleżanka
Iza Stanisława Majunka
  Wieloletnia kierowniczka zespołu Kabaret "Dwudziestolatek",
z którym związana była od 1999 r.
Człowiek wielkiego serca z duszą artysty. 
Pełna pasji i zaangażowania w działalność  artystyczną  zespołu. 
Wspaniała koleżanka, na której zawsze można było polegać.       
 
 Zostanie  na zawsze w naszej pamięci
/koleżanki i koledzy z SUTW/
 
Pogrzeb odbył się 8 czerwca na Cmentarzu Centralnym


 

 

W piątek 31 sierpnia 2018 rokuo, dbyło się ostatnie pożegnanie 
słuchaczki naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
kol. Ireny Werblińskiej
Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Centralnym 

 

 

 " Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."     /Ks. J. Twardowski/
Dnia 2 października 2018 r. nagle i niespodziewanie
odszedł od nas na zawsze nasz Kolega        
Krystian Dzieńkowski     
Człowiek pełen pasji i zaangażowania w działalność Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie. Miał różnorodne zainteresowania, między innymi występował w Kabarecie "Dwudziestolatek" oraz w zespole wokalnym „Józefinki“.  Cieszył się dużą sympatią i przyjaźnią Koleżanek i Kolegów. Pozostawił wiele dobrych wspomnień i dzięki nim będzie nadal z nami.
Pogrzeb odbędzie się 15 października 2018r. na Cmentarzu Centralnym o godz.11.30  /Kaplica Główna/.
/ Koleżanki i Koledzy /                 
 
 
                Odeszła ze społeczności UTW  słuchaczka 
kol. TERESA SZYMAŃSKA 
Msza Św. pogrzebowa sprawowana  będzie  w
kościele parafialnym w Tanowie
23 stycznia br. o godz. 12.00.
Po mszy nastąpi  odprowadzenie Zmarłej na miejsce
wiecznego spoczynku na cmentarz w Policach
                                                 Cześć jej pamięci !
                          Koleżanki i Koledzy z SUTW w Szczecinie
 
 
                Odeszła ze społeczności UTW  słuchaczka 
kol. KRYSTYNA STAROSTA  
długoletnia członkini  zespołu
rękodzieła FANTAZJA
Pogrzeb odbędzie się
13 lutego br. o godz. 10.00
na Cmentarzu Centralnym
w Kaplicy Głównej 
                                                 Cześć jej pamięci !
                          Koleżanki i Koledzy z SUTW w Szczecini

 

 

„Żegnając przyjaciela, nie płacz,
 ponieważ jego nieobecność ukaże ci to,
 co najbardziej w nim kochasz”…
                                                     /Khalil Gibran/

 Z głębokim żalem informujemy, 
że 1 kwietnia 2019r. niespodziewanie odszedł od nas nasz serdeczny Kolega
Edward Markowski
Uczestnik Kabaretu „Dwudziestolatek” od 2009r. Człowiek wielkiego serca z duszą artysty, uzdolniony kabareciarz, otwarty na ludzi. Swoim poczuciem humoru, piosenkami i grą na ulubionej gitarze potrafił rozbawić publiczność. Człowiek wielu pasji, lubiany przez wszystkich - prawdziwy przyjaciel, na którym zawsze można było polegać. Nie możemy wprost uwierzyć w to, że nie ma Go już wśród nas. Jego odejście spowodowało pustkę w sercach wszystkich, którzy Go znali. Pozostawił po sobie wiele dobrych wspomnień i dzięki nim będzie nadal z nami.
     
Żegnają Cię koleżanki i koledzy z Kabaretu "Dwudziestolatek"
i cała społeczność SUTW
 
Pogrzeb odbędzie się 5 kwietnia /piątek/  2019r. o godz. 13:00 na Cmentarzu Centralnym /Kaplica Główna/

 

 

 
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”        
/Wisława Szymborska/ 
 
Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł nasz Kolega
Wacław Juszczak
Współtworzył z redakcją PRANY nasze czasopismo. Choć wszedł w nasze szeregi niedawno, dał się poznać jako doskonały znawca problemów seniorów. Służył swoimi uwagami i spostrzeżeniami, które wysoko ceniłyśmy. Napisał do PRANY ciekawy tekst o swojej pięknej znajomości sanatoryjnej.
             Wacku, brakuje nam Ciebie.
   
     
Redakcja PRANY i cała społeczność Stowarzyszenia UTW
Pogrzeb odbył się 10 kwietnia 2019r. na Cmentarzu Centralnym.

 

 

21.11.2010


powrót na poprzednią stronę