przejdź do treści

Wydarzenia


KOMUNIKATY ZARZĄDU:

 
W związku z obchodami 40 – lecia SUTW, zwracamy się z prośbą o przesyłanie  na adres mailowy: sutwszczecin@op.pl ,
informacji o ciekawych wydarzenia w zespołach. Informacje te będą wykorzystane również na potrzeby:
 prowadzonej kroniki, materiałów do nowego numeru Prany, materiałów  na stronę internetową SUTW.

04.02.2017


powrót na poprzednią stronę