przejdź do treści

zespół Krajoznawczo-Przyrodniczy ZIELONO MI


kierownik zespołu Ewa Drozd - Pokorska


ZESPÓŁ KRAJOZNAWCZO-PRZYRODNICZY ZIELONO MI... powstał w listopadzie 2015 roku. Plan pracy Zespołu  przewiduje następujące formy działalności: poznawanie atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo miejsc Województwa Zachodniopomorskiego i okolic poprzez uczestnictwo w wycieczkach i wędrówkach pieszych, prelekcje o tematyce krajoznawczo-przyrodniczej, prezentacje multimedialne dot. stylów ogrodów oraz atrakcyjnych krajobrazowo lub przyrodniczo miejsc w kraju i za granicą,
wymianę doświadczeń dot. uprawy roślin ozdobnych.


        Plan pracy zespołu krajoznawczo-przyrodniczego ZIELONO MI… r. ak. 2018/2019  cz. II  rok 2019

Kierownik zespołu Ewa Drozd-Pokorska  tel. 662 182 802

 

 


Z życia zespołu

powrót na poprzednią stronę