przejdź do treści

Komunikaty

2020/08/26 :: Centrum Seniora_pomaga ...
2020/08/25 :: WKRÓTCE _ nowe info ...
2020/08/25 :: WKRÓTCE _ nowe info ...
2020/05/08 :: PETANKA gra w bule ...
2019/10/15 :: Przychodnie sprzyjające Seniorom ...

Wiadomości

Z prac ZARZĄDU SUTW

2019/11/05 :: WAŻNEJSZE WIADOMOŚCI, DZIAŁANIA ...

Rada Turystyki - proponuje

2019/10/12 :: rok 2020 ...

LEKTORATY_GIMNASTYKA_ZESPOŁY rok 20/21

2019/10/08 :: info. o działaniach ZESPOŁÓW !!! ...

ARTYKUŁY w MEDIACH

2019/10/02 :: akualne ...

pozostałe wiadomości

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego WiekuZapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020/21
15 października 2020 /czwartek/ o godz.16.00
do auli Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul.Wielkopolska 15 w Szczecinie. Naszą uroczystość uświetnią występy
Chóru KANON i Kabaretu DWUDZIESTOLATEK
Od 1 października 2020 wznawiamy działalność zespołów zainteresowań  
                                                                                                          naszego Uniwersytetu.
Na terenie SUTW prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego związanego z COVID - 19
W trosce o zdrowie Naszych Słuchaczy, Zarząd postanowił zwołać
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SUTW
w trybie głosowania korespondencyjnego.
Pod głosowanie w tym trybie poddane zostały uchwały, których podjęcie jest konieczne w terminie do dnia 9 października 2020r.
Konieczność zatwierdzenia sprawozdania finansowego SUTW za rok obrachunkowy 2019 wynika bezpośrednio z przepisów Ustawy z dnia 29.09.1994
o rachunkowości oraz § 20 pkt.6 i 7 Statutu SUTW w Szczecinie z dn.20.06.2016 r.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego znajdują się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.
Prosimy o przychodzenie do naszej siedziby w celu odebrania pakietu do głosowania korespondencyjnego / wszelkie warunki sanitarne są zachowane/
W skład pakietu wchodzą 4 karty :
1. projekt uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego,
2. projekt uchwały dotyczącej sprawozdania Zarządu,
3. projekt uchwały dotyczącej sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
4. projekt uchwały dotyczącej sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
Każda karta składa się z dwóch części. Pierwsza to treść uchwały, a druga to część przeznaczona do oddania głosu.
Za podjęciem uchwały należy postawić znak X w kwadracie "ZA"
Za oddaniem głosu przeciw podjęciu uchwały, należy postawić znak "X"
w kwadracie „Przeciw ".
Po zapoznaniu się z projektami uchwał, karty z oddanymi głosami należy wrzucić do urny, która znajduje się w siedzibie naszego Uniwersytetu przy al. Papieża Jana Pawła II 17/3 do dnia 9.10.2020 r. codziennie w godz. od 10.00 do 14.00.
Zarząd SUTW dziękuje wszystkim słuchaczom zaangażowanym w życie naszego Uniwersytetu w minionym roku mając nadzieję, że wkrótce będzie można przeprowadzić Walne Zebranie Członków.


  
Z A P I S Y oraz PRZEDŁUŻANIE CZŁONKOSTWA
na rok akademicki 2020/21

od 14 września 2020r. do 31 października 2020 r. w godz.10.00 – 13.00
od poniedziałku do czwartku w Kasie SUTW
Prosimy o jak najliczniejsze wpłaty przelewem bezpośrednio
                na nasze konto BNP Paribas Bank S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3896 1446
Można również płacić kartą płatniczą.
• Nowi członkowie: składka członkowska 110,- + fund.remont.10,-+ wpisowe 50,- / razem 170,-/
• Składka członkowska 110,- + fundusz remontowy 10,-
• Osoby powyżej 80 roku życia 55,- + 10,- / wiek ukończony do września /
• Małżonkowie : 1 osoba 120,- / 2-gie z małżonków 65,-


    Sznowni Państwo !   / Informujemy, wyjaśnamy /
Zapisy na lektoraty j. francuskiego, niemieckiego i angielskiego
od poniedziałku do czwartku od godz. 10.00 do 13.00.
W okresie od marca do września 2020 r. tj. w okresie zawieszenia działalności ponosiliśmy wszelkie koszty związane z utrzymaniem naszej siedziby. Środki pieniężne zgromadzone z tytułu wpłat czesnego na cały rok akademicki 2019/20 zostały przeznaczone na powyższy cel.
Wszelkich informacji dla osób zapisanych w r.a. 2019/20 na zajęcia płatne / lektoraty,taniec w kręgu, gimnastyka kręgosłupa, medytacje, kurs komputerowy/ udziela sekretariat od 1 września w godz. 10.00 - 13.00 telefonicznie i osobiście.
Osoby, które  nie wykorzystały karnetów do KLUBU ACTIVE proszeni są o zgłoszenie się do nowego klubu fitness SPORT FACTORY przy ul. Korzeniowskiego 7 /obok budynku DK Słowianin/ do 30 września 2020 r. w celu aktywowania niewykorzystanych karnetów. Zajęcia dla seniorów odbywać się będą we wrześniu w poniedziałki i środy po godz. 14.00, a w październiku od poniedziałku do czwartku po uprzednim uzgodnieniu z recepcją klubu tel. 502 541 572.


INFORMACJE - ZAPISY do SUTW 
/SEKRETARIAT czynny jak w informacji powyżej/
/ poniedziałek - czwartek /
w siedzibie SUTW Al.Papieża Jana Pawła  II 17/3 tel. 91 8123975
w godz. 10.00 - 13.00
kliknij tu > pełne  informacje dot. zapisów 
kliknij tu > informacje dot. rozpoczęcia zajęć, zapisów do zespołów 


 Zapraszamy na WYKŁADY: 
ul. Wielkopolska 15, US Wydz. Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
informacja o wykładach po przerwie wakacyjnej
w każdy czwar2 marca 2020 r. 
 temat: Specjalny program z okazji  Międzynarodowego Dnia Kobiet 
Kabaretu DWUDZIESTLATEK /SUTW/ 
wykładowca:
Al.Papieża Jana  Pawła  II 17/3
Szczecin, 70-445
tel. 91 812 39 75
sutwszczecin@op.pl

 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 09.05.1996 r
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy XVII Wydz. Gospodarczy KRS w Szczecinie
Numer KRS: 0000042215
Regon: 81-09-10-672
NIP: 851-20-17-189

Kasa Stowarzyszenia czynna od poniedziałku do czwartku godz.10.00 do 13.00

nr konta:BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  09 1750  0012 0000 0000 3896 1446

Dyżury członków Zarządu: wtorki w godz.12.00 - 13.00


Jak do nas dojechać:

 ~ strona  otwarta od 16-10-16

Wyświetl większą mapę