przejdź do treści

Literacko-historyczny


Jolanta Zorga-Pieńkos 
kierownik  

                                                                                  

Powstał w 1988 r., skupia on osoby, które interesują się literaturą, sztuką, historią. Trafiają do nas koleżanki i koledzy, którzy lubią czytać, pisać, dyskutować a także ci, którzy chcą tylko słuchać, odbierać, przeżywać.
Celem spotkań jest rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań humanistycznych. W przyjaznej atmosferze zaspokajamy nasze potrzeby intelektualne i społeczne. Chętni członkowie zespołu proponują wystąpienia, których tematyka wynika z ich własnych pasji, zainteresowań a także z zapotrzebowania uczestników zajęć na omawianie czy uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych - ogólnopolskich i regionalnych.
Zapraszamy. Można do nas dołączyć w ciągu całego roku akademickiego.

  Jolanta Zorga-Pieńkos

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZESPOŁU LITERACKO- HISTORYCZNEGO
rok akademicki 2016/2017.
 

Data

Temat

Prowadzący/organi- zator

Uwagi

12.10.2016

Fascynująca poezja K.K. Baczyńskiego.

Wanda Sobieralska

 

26.10.2016

Polska i Ukraina przez wieki.

Jerzy Sowiński

 

9.11.2016

Projekt: Co czytamy?

Jolanta Zorga-Pieńkos

 

23.11.2016

Pasja Sylwii Wróblewskiej- pracownika biblioteki Politechniki Szczecińskiej.

Elżbieta Sikorska, sekretarz naukowy Cecylia Judek

Książnica
Pom.

14.12.2016

Modernizacja okresu rozbicia dzielnicowego.

Jerzy Sowiński

 

28.12.2016

Spotkanie świąteczne.

Zespół

 

11.01.2017

 

Grecy w Szczecinie.

Jolanta Zorga-Pieńkos

Gość
Barbara
Gołąb

25.01.2017

„...i żyli długo, aż do końca”.

Jolanta Kluska

Zamek Książąt Pom.

8.02.2017

Władysław Broniewski- poeta.

dr Władysława Homa

 

22.02.2017

Chrzest Mieszka w burzliwym X wieku.

dr Genowefa Kondraciuk- Gabryś

 

8.03.2017

Życie i dokonania księdza Jana Kaczkowskiego.

prof. Krystyna Iwan

 

22.03.2017

Szczecin- moje miasto.

Róża Kubiak

 

12.04.2017

Dzieje nauki polskiej.

dr Krystyna Pawlaczyk

 

26.04.2017

Nagroda literacka NIKE 2015- nasze wybory.

Magdalena Derol

 

10.05.2017

Nagroda literacka NIKE 2015- nasze wybory.

Magdalena Derol

 

24.05.2017

Frida Kalo.

Jolanta Zorga-Pieńkos

 

14.06.2017

Potęga Jagiellonów.

Róża Kubiak

 

28.06.2017

Uroczyste zakończenie zajęć Zespołu.

Jolanta Zorga- Pieńkos

 


Kierowniczka Zespołu: Jolanta Zorga-Pieńkos


Dokumenty:
typ pliku  Spotkanie zespołu z Panią Sylwią Wróblewską w Sali Klukowskiego (Książnica Pomorska) foto Elżbieta Perenc.png  [1.72 MB]

Z życia zespołu

powrót na poprzednią stronę