przejdź do treści

Władze i Organy


Zarząd SUTW

1. Jakubiak-Adamczyk Eleonora                  - prezes
2  Richter Magdalena                                   - skarbnik 
3. Dolińska - Piotrowicz Krystyna                 - wiceprezes ds. dydaktyki
4. Kędzierska-Kawa Elżbieta                        - wiceprezes ds. koordynacji i organizacji zespołów 
5. Roszak Dorota                                          - wiceprezes ds. administracyjnych 
6. Obłaska Krystyna                                      - sekretarz 
7. Śnieg Jadwiga                                           - członek Zarządu 
8. Sobieralska Wanda                                   - członek Zarządu Komisja rewizyjna

1. Ban Zygmunt                                             - przewodniczący
2. Szeszko Stefania                                       - z-ca
3. Lasota Ryszard                                          - członek 
4. Jurczenia Izabela                                       - członek


Sąd koleżeński

1. Ławrynowicz Teresa                                   - przewodnicząca
2. Siewińska Teresa                                       - sekretarz
3. Rychter Barbara                                         - członek
4. Wabia Jadwiga                                           - członek


Skład Rady Naukowo-Programowej SUTW

1. dr hab. Jacek Styszyński                            - przewodniczący
2. prof.dr hab. Barbara Kromolicka
3. dr Beata Bugajska
4. prof.,dr hab. Mirosława Kozłowska
5. prof.dr hab. Mariola Friedrich
6. Cecylia Judek

 powrót na poprzednią stronę