przejdź do treści

Władze i Organy


Zarząd SUTW

1. Jakubiak-Adamczyk Eleonora                  - prezes
2  Richter Magdalena                                   - skarbnik 
3. Dolińska - Piotrowicz Krystyna                 - wiceprezes ds. dydaktyki
4. Kędzierska-Kawa Elżbieta                        - wiceprezes ds. koordynacji i organizacji zespołów 
5. Roszak Dorota                                          - wiceprezes ds. administracyjnych 
6. Obłaska Krystyna                                      - sekretarz 
7. Śnieg Jadwiga                                           - członek Zarządu 
8. Sobieralska Wanda                                   - członek Zarządu Komisja rewizyjna

1. Ban Zygmunt                                             - przewodniczący
2. Szeszko Stefania                                       - z-ca
3. Lasota Ryszard                                          - członek 
4. Jurczenia Izabela                                       - członek


Sąd koleżeński

1. Ławrynowicz Teresa                                   - przewodnicząca
2. Siewińska Teresa                                       - sekretarz
3. Rychter Barbara                                         - członek
4. Wabia Jadwiga                                           - członek


Skład Rady Naukowo-Programowej SUTW

1. dr hab. Jacek Styszyński                            - przewodniczący
2. prof.dr hab. Barbara Kromolicka
3. dr Beata Bugajska
4. prof.,dr hab. Mirosława Kozłowska
5. prof.dr hab. Mariola Friedrich
6. Cecylia Judek
7. dr hab.n.med. Krystyna Lisiecka powrót na poprzednią stronę