przejdź do treści

O nas


 

 

Czasopismo „PRANA czyli siła witalna” od lat towarzyszy życiu naszego uniwersytetu. Redakcja podejmuje ważne dla nas wszystkich tematy. Staramy się być blisko spraw dotyczących życia seniorów. Piszemy o zdrowiu, pasjach, publikujemy wspomnienia słuchaczy. W kręgu naszych zainteresowań jest również Szczecin, staramy się w kolejnych numerach prezentować znanych i zasłużonych ludzi, przedstawiać ciekawostki z jego historii i ukazywać zabytki. Udaje się to dzięki pracy wielu osób, zaangażowaniu kolejnych zespołów redakcyjnych i niezliczonej liczbie autorów.
Nowością jest przygotowany przez redakcję PRANY nieregularnik Biuletyn Informacyjny WITRYNKA, znajdują się w nim ważne bieżące informacje z życia uniwersytetu.
W dalszym ciągu zbieramy materiały do cyklu wspomnień SZCZECIŃSKA ODYSEJA umieszczanych potem w zakładce – Do poczytania.
Tylko wspólnie możemy tworzyć czasopismo dla nas i o nas.

 

REDAKCJA
 
Skład:
Elżbieta Sikorska – Redaktor Prowadząca
Ewa Dębek
Mirosława Franczak
Eleonora Jakubiak - Adamczyk
Wanda Sobieralska
Wanda Sychowicz
Jolanta Zorga - Pieńkos
 
 
 
                                                                                Od redakcji PRANY

                                                                                                OŚWIADCZENIE

Po złożeniu rezygnacji przez zespół redakcyjny należało stworzyć nowy, aby PRANA nadal mogła być wydawana. Po dość długich poszukiwaniach zgłosiły się dwie nowe osoby (jedna z nich zrezygnowała w trakcie prac redakcyjnych) i jedna z poprzedniego zespołu. Los czasopisma był w zawieszeniu. Po wybuchu pandemii z dalszych poszukiwań chętnych trzeba było zrezygnować.
Aby PRANA ukazała się jak co roku – do pracy nad nią przystąpiły dwie koleżanki z byłego zespołu, służąc pomocą i długoletnim doświadczeniem.
Powstał pięcioosobowy Tymczasowy Zespół Redakcyjny.
Założeniem było zredagowanie PRANY z zachowaniem jej tematyki – mimo napotykanych trudności. Z powodu braku możliwości spotkań, zespół zaczął pracę online. Było trochę trudności technicznych, ale powoli szło nam coraz lepiej. Na szczęście członkowie Stowarzyszenia też nie zawiedli i mimo zaistniałej trudnej sytuacji przysyłali materiały do druku.
Dzięki temu 29. numer tematycznie i objętościowo nie odbiega od poprzednich.

W tworzeniu tego numeru udział wzięły:
Jadwiga Danak
Eleonora Jakubiak
Grażyna Królczyńska
Elżbieta Sikorska
Wanda Sobieralska
Tymczasowy Zespół Redakcyjny
 

 

 

Od redakcji PRANY
Informujemy, że nasz zespół zrezygnował z redagowania czasopisma Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Serdecznie dziękujemy autorom artykułów i zdjęć, dzięki którym nasza PRANA cieszyła się dużym uznaniem.
Zachowując cechy czasopisma byłyśmy blisko spraw naszego środowiska i przedstawiałyśmy problemy nas nurtujące.
Po czterech latach intensywnej pracy postanowiłyśmy więcej czasu przeznaczyć na inne nasze zainteresowania w różnych zespołach.
       
                                         
Elżbieta Sikorska – redaktor prowadząca
członkowie redakcji:
Ewa Dębek
Mirosława Franczak
Eleonora Jakubiak
Wanda Sobieralska
Wanda Sychowicz
Jolanta Zorga-Pieńkos


 powrót na poprzednią stronę