przejdź do treści

Wiadomości


OBCHODY 40 - lecia SUTW

 

Można powiększyć tekst klikając w znak + w niebieskim kwadracie -  powyżej w pasku

W dniu 21.03.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 40 Lecia naszego SUTW.
W skład Komitetu weszli:
1. Piotr Mojzykiewicz - Przewodniczący
2. Jolanta Adamczyk
3. Elżbieta Sołtysiak
4. Ryszard Lasota
5. Mirosława Franczak
6. Marcin Dobrowolski - właściciel firmy Dragon Event jako doradca

W spotkaniu brały udział członkinie Zarządu SUTW. Omówiono zarys naszych obchodów i wstępny harmonogram prac.

Osoby piszące monografię  Uniwersytetu na zbliżające się 40-lecie jego działalności proszą:

1. Kierowników zespołów zainteresowań o opis zespołu ze szczególnym uwzględnieniem:
- czasu powstania, charakteru działalności oraz osiągnięć zespołu w przeszłości i obecnie,
- informacji o współpracy zespołu z innymi zespołami,
- informacji o współpracy z różnymi środowiskami: naukowym,
kulturalnym, społecznym – Szczecina, regionu, kraju, a także z zagranicą.
2. Słuchaczy prosimy o wzbogacenie monografii opisem swoich wspomnień z okresu uczestnictwa w naszym Uniwersytecie.
Do opisów i wspomnień prosimy dołączyć podziękowania, dyplomy, wzmianki prasowe, zdjęcia i inne dokumenty obrazujące aktywność
i dokonania zbiorowe i indywidualne.

UWAGA:
1. Opracowanie nie powinno przekraczać 3. stron wydruku komputerowego, a ilość załączników – 5 sztuk.
2. Materiały prosimy przesyłać na adres mailowy monografia@onet.eu lub gkg@onet.eu  albo dostarczyć do sekretariatu.
3. Termin przekazania opracowań – do końca marca 2017 r.


21.03.2017


powrót na poprzednią stronę