przejdź do treści

Wydarzenia


Zakończenie roku ak. 2018/2019

 

 

Zakończenie roku akademickiego 2018/2019

 

                    W dniu   13 czerwca w auli Wydziału Matematyczno  -  Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
przy ul. Wielkopolskiej uroczyście zakończyliśmy rok akademicki 2018/2019.
Uroczystość otworzyła Prezes SUTW Magdalena Richter powitaniem zgromadzonych słuchaczy. Następnie dokonała podsumowania całorocznej działalności Stowarzyszenia. Podziękowała Zarządowi i kierownikom zespołów za pracę na rzecz środowiska uniwersyteckiego, a zespołom za działania nie tylko na rzecz środowiska seniorskiego .Ważną rolę bowiem pełniły wystawy malarskie i fotograficzne, występy teatralne i wokalne, spotkania z pensjonariuszami domów opieki społecznej, kombatantami oraz wizyty w szpitalach połączone z przekazaniem własnoręcznie wykonanych prezentów chorym dzieciom, a także obsługa i uczestnictwo w imprezach kulturalnych ważnych dla naszego miasta i regionu – Wielki Piknik Pasji - Pod Platanami, Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, Spartakiada, Senioralia.
Clou tej części uroczystości była emisja filmu zrealizowanego przez członków Zespołu Foto- Video obrazującego naszą działalność w bieżącym roku akademickim.
Jednym z punktów uroczystości było zaproszenie chętnych do udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektu podczas wakacji;
- gimnastyka chi- gong
- warsztaty medytacyjnao - relaksacyjne
- warsztaty taneczne w kręgu
Pani Prezes krótko zaprezentowała projekt wydarzeń mających się odbyć we wrześniu i październiku
- wyjazdy : integracyjny do Darłowa i na Senioralia do Kołobrzegu,
- Turniej brydżowy
- Przegląd Zespołów Artystycznych Województwa Zachodniopomorskiego
Poinformowała też słuchaczy o wakacyjnych remontach w naszej siedzibie. Remontowi poddane będą :
sala nr 4, kawiarenka i damska toaleta.
Całość imprezy urozmaiciły występami: chór MELODIA i Teatrzyk RAZ DWA TRZY.
Kończąc uroczystość, Prezes Magdalena Richter życzyła wszystkim słuchaczom SUTW zdrowych i wesołych wakacji i zaprosiła na inaugurację roku akademickiego 2019/2020 w dniu 2.X. 2019 r. o godz. 12-tej do auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej.
   

05.05.2019


powrót na poprzednią stronę