przejdź do treści

Czym jest SUTW?


O Nas


                                                                                           O Nas

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie jest organizacją oświatowo-kulturalną zapewniającą emerytom i rencistom systematyczne i atrakcyjne zajęcia. Jej głównym celem jest upowszechnienie wiedzy z różnych dziedzin życia. Stowarzyszenie zostało powołane w 1978 r., posiada osobowość prawną, realizuje zawarte w statucie zadania poprzez:
- rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej słuchaczy;
- upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej;
- integrację środowiska seniorów.
Funkcjonowanie uniwersytetu opiera się głównie na nieodpłatnej pracy społecznej wszystkich członków zarządu i kierowników zespołów.
Działalność statutowa stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich słuchaczy, opłat uczestników za udział w zajęciach komputerowych, nauki języków obcych oraz niektórych zespołów artystycznych. Jest ona wspomagana przez uczelnie w postaci nieodpłatnych wykładów.
Cotygodniowe wykłady odbywają się zgodnie z programem ustalonym przez Radę Naukowo-Programową Stowarzyszenia oraz przedstawicieli wyższych uczelni i Książnicy Pomorskiej.
Cykle tematyczne są bardzo zróżnicowane. Obejmują one problematykę:
medyczną, historyczną, prawną, techniczną, przyrodniczą, literacką, malarską, muzyczną.
Poprzez uczestnictwo w zajęciach słuchacze mają zapewnioną aktywność intelektualną i fizyczną, co w konsekwencji przyczynia się do lepszej sprawności, pogody ducha, chroni przed depresjami.
Mając na względzie potrzeby i zainteresowania słuchaczy wzbogacamy naszą ofertę, by każdy spośród 40 zespołów znalazł coś dla siebie, np.: Petanka - gra w bule, brydżowy, kabaretowy, teatralny, zespół wokalny i chóry. Rada Turystyki organizuje dużo wycieczek krajowych i zagranicznych, Zespół Kultury rozprowadza bilety na przedstawienia kulturalne i organizuje wiele spotkań okolicznościowych i integracyjnych. Zespoły artystyczne biorą udział w różnych konkursach i zajmują często czołowe miejsca. Poza tym swoimi przedstawieniami umilają życie seniorom w domach opieki, domach kultury itp
Mając na uwadze, że Uniwersytet utrzymuje się głównie ze składek swoich członków bardzo istotną dla nas sprawą jest wsparcie, jakie otrzymujemy od gminy Miasto Szczecin.
W 2016 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 15.000 zł w ramach zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja seniorów Dzielnicy Zachód - Rada Osiedla Pogodno i Prawobrzeże” Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych

Dotację tę wykorzystaliśmy organizując
- warsztaty filmowe dla naszych członków i mieszkańców osiedla
- warsztaty taneczne.

W roku 2017 otrzymaliśmy również dotację w wysokości 15.000 zł na realizację zadania „Integracja i aktywizacja osób starszych”
- wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie gminy Miasto Szczecin.
Powyższą dotację wykorzystaliśmy na sfinansowanie:
- warsztatów wokalnych, teatralnych i brydżowych
- gimnastyki Qigong
- wyjścia na spektakl do Opery na Zamku
- wykładów popularnonaukowych.
Zajęcia, o których mowa, odbywały się również w okresie wakacyjnym i w sposób istotny przyczyniły się do promocji naszego Stowarzyszenia . Liczebność naszych słuchaczy świadczy o tym, że oferta zajęć jest dostosowana do oczekiwań.
Zachęcamy seniorów do wstępowania w nasze szeregi w myśl zasady : „ Razem możemy więcej”.


                                                                                                     Zarząd SUTWpowrót na poprzednią stronę