przejdź do treści

Ewidencja


 

 Zespól Ewidencji  zajmuje się :
 1. przyjmowaniem nowych członków SUTW,
 2. przedłużaniem członkostwa w nowym roku akademickim  członków SUTW,
 3. wystawianiem legitymacji nowym członkom SUTW,
 4. ewidencjonowaniem wszystkich członków SUTW w systemie komputerowym,
  
    oraz innymi sprawami dot. ewidencji członków SUTW.
 
  Od dn. 25.10.2018 r. w skład Zespołu Ewidencji wchodzą:
  
  1. Grażyna Richter    - członek
  2. Krystyna Obłaska  - członek


powrót na poprzednią stronę