przejdź do treści

Z prac Zarządu SUTW 

 Wigilia z gwiazdką 
Zapadł wieczór – ten jedyny , najpiękniejszy w roku ,
Wszyscy są dla siebie mili i tak cicho wokół.
Pora  gwiazdko , na wieczerzę , widzisz , jak czekamy.
Wyjdź na niebo srebrnym blaskiem , w oknie się spotkamy.
Połamiemy się opłatkiem i złożymy sobie 
Dużo ciepłych , dobrych życzeń – ty nam , a my  tobie
                                   / autor   Włodzimierz Dulemba /


 
 
 
 
         Spotkanie  świąteczne 2023 w Kawiarni Uśmiech dla słuchaczy naszego Uniwersytetu upłynęło w magicznej atmosferze. Były życzenia, a  świąteczny  nastrój   podkreślił   występ Kabaretu Dwudziestolatek   z   programem bożonarodzeniowym.
Częstowaliśmy się pysznymi wigilijnymi potrawami , śpiewaliśmy wspólnie  kolędy  a miłym rozmowom nie było końca.
Rozstawaliśmy się ze słowami – Do miłego zobaczenia  w Nowym Roku.
 
 
Spotkanie było współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
 


 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Szczecinie ma już  45 lat. Czwarty  w Polsce  uniwersytet dla ludzi dojrzałych,  po UTW  w  Warszawie, Wrocławiu i Opolu,  obchodził  swój  jubileusz. Przez trzy kolejne dni  (16 -18 XI 2023 r.) świętował uroczyście 45-te urodziny.  
 
 Pierwszy dzień obchodów upłynął pod kątem przeglądu zespołów artystycznych  UTW Pomorza Zachodniego. W przeglądzie udział wzięło  9 uniwersytetów. Gwarnie, śpiewnie i kolorowo było w Domu Kultury Słowianin. Zarówno gospodarze imprezy jak i goście zaprezentowali występy na najwyższym poziomie. Były tańce, śpiew chóralny i solo, występ Kabaretu DWUDZIESTOLATEK. Zgromadzeni ponadto mogli zapoznać się z dziełami artystycznymi gospodarzy  tj. z fotografiami  dwu zespołów fotograficznych Foto – Video i GF 16X24, obrazami malarzy skupionych w Zespole BOHEMA, rękodziełem artystycznym Zespołu FANTAZJA , czasopismem Prana zaprezentowanym w ujęciu historycznym  od 1 do 32 numeru . 
 

 
 
 W drugim  dniu  odbyło się  X Zachodniopomorskie Forum Liderów  Uniwersytetów Trzeciego Wieku  w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Tematem przewodnim obrad było zagadnienie Region przyjazny osobom starszym. To jubileuszowe Forum zorganizowało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie oraz Katedra Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Koordynatorkami tego ważnego wydarzenia były dr hab. Beata Bugajska prof. US i Magdalena Richter  prezes SUTW w Szczecinie. W Forum wzięli udział  przedstawiciele prawie 30 UTW naszego województwa. Obrady  otworzył  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  Zebrani wysłuchali dwu wykładów :  Fenomen rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim prof. US  Beaty Bugajskiej i Region dla Seniorów  Doroty Rybarskiej-Jarosz dyr. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Po przerwie kawowej  miała miejsce prezentacja działań UTW oraz wymiana doświadczeń . Przeanalizowano też potrzeby  i przeszkody w działalności uniwersytetów w regionie. W godzinach popołudniowych , w bardziej kameralnej scenerii Domu Kultury Słowianin , przy muzyce i kolacji członkowie Forum spotkali się, by ze sobą nieoficjalnie porozmawiać na interesujące ich tematy i lepiej się poznać. W drugim dniu Forum,  w Domu Kultury Słowianin, w godzinach porannych odbyły się - Warsztaty przyszłości – nowe wyzwania w zakresie aktywności seniorek i seniorów UTW . Wyznaczono też kierunki współpracy  pomiędzy uniwersytetami. 
 

 
 
 

 
Po zakończeniu Forum rozpoczęła  się gala  jubileuszowa SUTW  z udziałem całej społeczności uniwersytetu i zaproszonych gości. Uroczystość  jubileuszu 45-lecia  Stowarzyszenia Uniwersytet  Trzeciego Wieku zaszczycili  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz  , Przewodnicząca Sejmiku Teresa Kalina , Vice prezydent Miasta Szczecin Lidia Rogaś  , Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych   Beata Bugajska  prof.US ,  dr hab. Mariola Friedrich prof. ZUT , członek Rady Naukowej  naszego Uniwersytetu   Iwona Klimowicz  Główny Specjalista  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ,  Maria Szponar  Adiunkt Muzeum Techniki i Komunikacji , dyrektor biura posła Arkadiusza Marchewki  oraz przedstawiciele  zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z naszego województwa. Były : Rys historyczny  – Jak to się zaczęło ? odczytany przez prezes Stowarzyszenia Magdalenę Richter , film o naszej społeczności 45 lat SUTW zrealizowany  przez Mieczysława Marków  ,  życzenia , wyróżnienia słuchaczy szczególnie zasłużonych dla społeczności naszego uniwersytetu  (  tych z lat minionych  i tych aktualnie działających). Główną atrakcją uroczystości był występ Chóru Politechniki Morskiej pod dyrekcją dr hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch , który, jak zwykle, był cudowny zarówno w brzmieniu , repertuarze jak i w prezencji. Na zakończenie uroczystości wniesiono jubileuszowe torty. 
 


 
                          / opracowanie relacji: Wanda Sobieralska , zdjęcia: archiwum SUTW /
 
Relacja na stronie Kuriera  <<< kliknij tu >>>
Relacja  na stronie TVP Szczecin <<< kliknij tu >>>


 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
 UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w Szczecinie 2023/2024
      Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 odbyła się 11 października 2023 r. w auli Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Na rozpoczęcie roku przybyło wielu stałych słuchaczy i nowo zapisanych. Sala wykładowa była pełna.
        Gośćmi uroczystości byli Teresa Kalina - Przewodnicząca  Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
prof. Beata Bugajska - Dyrektor  Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Arkadiusz Marchewka - Poseł na Sejm, dr Norbert Obrycki - Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego,  dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska prof. US  - Dyrektor Instytutu Językoznawstwa  US, Maria Szponar - Adiunkt Muzeum Techniki i Komunikacji oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych uniwersytetów m.in. z Goleniowa, Polic, Stargardu.
Uroczystość rozpoczęła się od pieśni Gaude Mater Polonia wykonanej przez Chór KANON z naszego Uniwersytetu. Po powitaniach gości i przybyłych słuchaczy krótkie wystąpienie miała prezes UTW Magdalena Richter. Ciepłe słowa z okazji inauguracji usłyszeliśmy od naszych Gości. 
    Chór Kanon zaśpiewał uroczyste Gaudeamus Igitur , natomiast Prezes naszego seniorskiego  Alma Mater,  Magdalena Richter wygłosiła tradycyjną formułę " Rok akademicki uważam  za otwarty ".
       W formie zbliżonej do  Immatrykulacji uhonorowani zostali przedstawiciele nowych członków naszej społeczności, którym wręczono legitymację słuchacza SUTW oraz najnowszy numer  czasopisma PRANA. 
    Ciekawy  wykład  inauguracyjny – „Co bawi nas w dowcipach” -  przedstawiła dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska prof. US . Część artystyczną inauguracji uświetnił tańcami zespół Arabeska. 
       W części artystycznej wystąpili również chór  i zespół akordeonowy (którzy rozbawili całą salę) z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie.
Na koniec Goście zostali zaproszeni do siedziby SUTW na mały poczęstunek. Rozmowom nie było końca, niestety nadszedł czas powrotu do domu. 


Z okazji naszej inauguracji roku ak. 2023/2024, złożyli nam życzenia:

 Post na Fb Muzeum –  <<< kliknij tu >>> 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *powrót na poprzednią stronę