przejdź do treści

Władze i Organy


Prezydium Zarządu:
 
Magdalena Richter                        -  prezes
Krystyna Obłaska                          -  skarbnik
Krystyna Dolińska - Piotrowicz    -  zastępca  prezesa ds. dydaktycznych
Elżbieta Kędzierska - Kawa          -  zastępca prezesa  ds. koordynacji zespołów
Edward Krygier                              -  zastępca prezesa  ds. administracyjnych
Jadwiga Śnieg                                -  sekretarz
 
Członkowie Zarządu:
Bernadeta Jarecka
Maria  Kwiatkowska
Piotr Mojzykiewicz
Małgorzata Skoczowska
Julita Szutowicz
 
 
Komisja Rewizyjna:
Zygmunt Ban                                  - przewodniczący
Stefania Szeszko                            - zastępca przewodniczącego
Izabela Jurczenia                           -  członek
Ryszard Lasota                              - członek
Łucja Świerguła - Hanć                 - członek
 
Sąd  Koleżeński:
Teresa Ławrynowicz                     -  przewodnicząca
Eleonora Jakubiak - Adamczyk   -  zastępca przewodniczącej
Krystyna Bąkowska                      -  członek
Jadwiga Wabia                              - członek

 


Rada Naukowo - Programowa SUTW:

dr hab. Renata Podgórzańska prof.US           - Uniwersytet Szczeciński  - przewodnicząca
prof. dr hab. Barbara Kromolicka                   - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Beata Bugajska prof.US                     - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Mirosława Kozłowska                - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Mariola Friedrich                        - Zachodniopomorski Uniwersytet
 Technologiczny
dr Agnieszka Borysowska                               -  Książnica Pomorska
dr hab. n.med. Krystyna Lisiecka, prof.PUM  - Pomorski  Uniwersytet Medyczny
Krystyna Dolińska - Piotrowicz                        - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - koordynator
  powrót na poprzednią stronę