przejdź do treści

Nekrologii 

 Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 maja 2024 r.
odeszła do lepszego świata, nasza droga koleżanka
                   Z o s i a    G a j d a           
Przez 40 lat była nauczycielką. Najpierw w domu dziecka w Szczecinie przy ulicy Pokoju, 
później prowadziła klasy 1-3 w Szkole Podstawowej nr 10. Po przejściu na emeryturę w 2000 roku została członkiem SUTW. Jako turystka należała do grupy Wędrownicy a od 2010 r. do Zespołu TRAMP. Była czynną i aktywną członkinią, osobą towarzyską, wesołą i bardzo uczynną, pomagała szczególnie starszym, nie obnosiła się ze swoją życzliwością. Była naszą radosną iskierką, śpiewała "gołębie na dębie" i radziła " dziewczyny używajcie póki macie czas" tego czasu Jej zabrakło. Od kilku miesięcy zmagała się z chorobą i niestety przegrała. Żegnamy Ją z głębokim żalem, pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
                 Koleżanki i Koledzy z zespołu TRAMP oraz Zarząd i Słuchacze
                  Stowarzyszenia  Uniwersytet Trzeciego  Wieku w Szczecinie
Pogrzeb odbył się  7.05.24 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie


 

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 10. 02. 2024 odeszła nasza
koleżanka Halina Brandebura,
założycielka zespołu Fantazja, długoletnia słuchaczka SUTW Spoczywaj w spokoju ! 
               Koleżanki i Koledzy wraz z Zarządem Stowarzyszenia
         Uniwersytet Trzeciego  Wieku w Szczecinie
Pogrzeb odbył się 16.02.2024 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie


  

Życie i śmierć zawsze razem, tak blisko jak dzień i noc, 
lecz nie wiesz kiedy ta druga pokaże Ci swoją moc.
Dlatego żyj jak najpiękniej, gdy w chwili gdy  pęknie nić
pozostać ciepłym wspomnieniem dla tych, co mogą wciąż żyć.
Z wielkim smutkiem  informujemy, że 8.12.23, zmarła nasza wieloletnia 
 Koleżnka Magdalena Derol          
Była miłośniczką teatru, literatury, poezji, należała do Zespołu Literacko-Historycznego. 
Uwielbiała dyskusje o przeczytanych książkach, ale i o bieżących wydarzeniach, prowokowała członków Zespołu do wypowiadania swoich przemyśleń, powodowała, że dyskusje były gorące, pełne emocji. Dwudziestego grudnia 2023 roku, odbyło się ostatnie pożegnanie "naszej" Magdy.
Będziemy odczuwać jej brak, ale wspomnienia pozostaną.                                                 Zarząd i Słuchacze Stowarzyszenia
                                   Uniwersytet Trzeciego  WIIieku w Szczecinie


 

  W wieku 86 lat,  w dniu 21 września 2023 r.  odszeła  z naszej społeczności uniwersyteckiej
Koleżanka  TERESA GARUS 
Była  wieloletnią słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie z 30 - letnim  stażem członkostwa.
Zmarła w wieku 86 lat, do konca swojego życia aktywnie uczestniczyła w wykładach i innych  formach działalności organizowanych przez SUTW. Miła, sympatyczna, chętna do pomocy innym. 
Zachowamy Cię w życzliwej pamięci,  żegnaj Tereniu !
            Zarząd, Koleżanki i Koledzy z  SUTW w Szczecinie.
Pogrzeb odbył się 28 września 2023 r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie


                                                              Wcześnejsze nekrologi <<< kliknij tu >>> 

„Teraz stało się, co się kiedyś stać musiało.
                     A dla nas skończył się przywilej obcowania z przyjacielem”
                                     /  W. Szymborska – Na pożegnanie Czesława Miłosza /
 
  Z wielkim smutkiem  żegnamy naszego Kolegę

dr inż. Henryka Klimka

10 listopada  2017 r. opuścił nas na zawsze. Miał duszę przyrodnika, który całe życie poświęcił lasom, przechodząc wszystkie szczeble od stażysty po dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych. Kierował gospodarką leśną Regionu przez prawie ćwierć wieku mino rozmaitych zawirowań strukturalno – organizacyjnych. Przez wiele lat był doradcą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Na emeryturę przeszedł w wieku 78. lat.
         Na  Uniwersytecie Trzeciego Wieku, do  którego zapisał się w 2008 r., przybliżał słuchaczom tajemnice przyrody, które należy traktować nie tylko jako źródło  natchnień dla poetów, ale które powinno zainteresować wszystkich, jako nasz wspólny skarb i jako gospodarstwo mogące dawać ogromne pożytki społeczeństwu
oraz satysfakcję włodarzom. Jako kierownik Zespołu  „Miłośników Przyrody” często organizował  wycieczki do rezerwatów przyrody, a w Zespole  Literacko – Historycznym realizował swoje pozazawodowe hobby,  przybliżając historię Polski
- I  nie tylko.
          Cieszył się dużym autorytetem i przyjaźnią Koleżanek i Kolegów.
Swoją postawą dawał przykład, że życie nie kostnieje, jeśli jest coś, czego można się nauczyć, coś zrobić, kogoś spotkać, gdzieś pojechać. Starał się być potrzebny, nie tylko po to, żeby wybrać dobre wino na spotkanie koleżeńskie.
          Kochał rzeczywistość, a nie urojenia, znajdował zawsze  właściwą odpowiedź – zwięzłą i trafną i we właściwym czasie, a nie w godzinę później.
           Pozostawił  wiele dobrych wspomnień i dzięki nim będzie nadal z nami. 
Miejsce spoczynku: Cmentarz Centralny - kwatera 8, rząd 6, numer grobu 27 


 

Z wielkim smutkiem żegnamy Panią

              Profesor Halinę Pilawską

Była z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Szczecinie od jego początków.  Wspierała  go przez blisko trzydzieści lat jako współorganizator, opiekun naukowy  i wykładowca. To dzięki Jej  staraniom UTW uzyskało pierwszą samodzielną siedzibę przy ul. Podgórnej, powstała także  Rada Programowa,   wykłady  prowadzili znamienici pracownicy naukowi szczecińskich uczelni. Zawsze  mogliśmy na Nią liczyć zarówno w sprawach organizacyjnych, programowych  jak i tych  zwykłych, codziennych, ludzkich.

         Dziękujemy Pani Profesor za to wszystko  !

                         Słuchacze i Zarząd SUTW w Szczecinie

 Pogrzeb odbył się 19.04.17 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

kwatera 59A, rząd 15, numer grobu 8

O innych dokonaniach  prof. dr hab. n. med. Haliny Pilawskiej można dowiedzieć się z artykułów:


  

Miejsce spoczynku: kwatera 80E, rząd 8, numer grobu 7A


powrót na poprzednią stronę