przejdź do treści

Historia SUTW w Szczecinie


Jak się zaczęło

                                                                                                                        

Wszystko zaczęło się 38 lat temu w 1978 roku, pierwszą inauguracją roku akademickiego 1978/1979 w sali ks. Bogusława w Zamku Książąt Pomorskich. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie powstał jako Studium III Wieku. Działał nieprzerwanie z wyjątkiem kilkumiesięcznej przerwy w okresie stanu wojennego. W 1996 roku został wpisany w rejestr Sądu Okręgowego w Szczecinie jako stowarzyszenie. Posiada osobowość prawną i jest wpisany w Krajowy Rejestr Sądowy (KRS: 0000042215) jako organizacja pozarządowa (stowarzyszenie), którym kieruje statutowo wybrany Zarząd
.

Przez wiele lat Uniwersytet nie posiadał swojej "własnej” siedziby. W 2003 roku, otrzymaliśmy po wielu latach starań pomieszczenia przy ulicy Mariackiej 10a. A w roku 2013 przenieśliśmy się do obecnej siedziby przy Al. Papieża Jana Pawła II 17/3, w której znajdują się między innymi 2 sale dydaktyczne, sala komputerowa i kawiarenka oraz pomieszczenia administracyjne.


 

Członkostwo odnawialne jest każdego roku. Słuchacze mają możliwość działania w 38 zespołach zainteresowań. Ponadto studenci– seniorzy mogą uczestniczyć w zajęciach terapii ruchowej, sekcji języków obcych oraz na zajęciach komputerowych. Od 2001 roku nad programem edukacyjnym czuwa Rada Programowo - Naukowa składająca się z przedstawicieli naukowych wyższych uczelni.
Uniwersytet zorganizował szereg konferencji naukowych tj.: w roku 1998 – 20-lecie SUTW w Szczecinie; w 1999 - Problematyka ludzi starszych w ramach integracji Europejskiej ; w 2003 – 25- lecie SUTW - „ Siwe Włosy Europy ; w 2008 – 30- lecie SUTW - Młodość i starość . Integracja pokoleń; w 2013 35-lecie SUTW.
Od 2002 roku SUTW uczestniczy w plenerowej prezentacji organizacji pozarządowych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego odbywającej się pod nazwą " Pod Platanami”. SUTW w Szczecinie utrzymuje ścisłe kontakty z Uniwersytetami Trzeciego Wieku nie tylko z naszego województwa ale również z innymi SUTW, położonymi poza terytorium Województwa Zachodniopomorskiego poprzez uczestnictwo przedstawicieli w jubileuszach, juwenaliach i konferencjach, jak również z organizacjami seniorów w Niemczech ze
Strasburga, Greifswaldu, Hohenselchow (koło Schwedt ).

  

Stowarzyszenie ma na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów ze środków gminnych i unijnych.
SUTW w Szczecinie aktywnie wspierał powstawanie nowych Uniwersytetów Trzeciego Wieku na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w Pyrzycach , Goleniowie i Policach.
Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2014 r. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku uzyskało statut Organizacji Pożytku Publicznego.
Za swoją 30-letnią działalność Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymało decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĘ GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Indywidualnie Honorową Odznakę Gryfa Pomorskiego otrzymały:mgr Bogumiła Celer - Prezes SUTW w latach 1998-2003
dr Beata Bugajska honorowy członek SUTW- pracownik naukowy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 


 powrót na poprzednią stronę