przejdź do treści

Wydarzenia


OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW
    
Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych , które prezentuje stanowisko dotyczące polityki senioralnej , rozwiązania prawne i organizacyjne poprawiające sytuację osób starszych.
Delegatami OPS są przedstawiciele wszystkich środowisk senioralnych w Polsce , w szczególności Uniwersytetów Trzeciego Wieku , Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów , osoby reprezentujące inne liczne organizacje senioralne.
Obywatelski Parlament Seniorów został powołany po trwającym dekadę procesie integracji ruchu senioralnego w Polsce a zarazem wypełnienie rekomendacji Parlamentu Europejskiego .
I Sesja Plenarna odbyła się w dniu 1 października 2015 r. w gmachu Sejmu.
     
VIII Sesja Plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów odbyła się w dniu 7 listopada 2022 r
w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej .
Uczestniczyły w niej delegatki z naszego Uniwersytetu - Elżbieta Kędzierska – Kawa , Krystyna Obłaska – zastępca przewodniczącej Delegatury Zachodniopomorskiej, Magdalena Richter i Jadwiga Śnieg.
W ramach obrad OPS przedstawione zostało sprawozdanie z działalności w III kadencji , a także wybrano siedmioosobowe Prezydium OPS na IV kadencję. Do Prezydium została wybrana Przewodnicząca Delegatury Zachodniopomorskiej Irena Frankiewicz.
Delegaci przyjęli Deklarację Programową VIII sesji. Obecna kadencja OPS będzie trwała od
2022 do 2025 r.
 
 tekst i zdjęcia : M. Richter

06.12.2022

powrót na poprzednią stronę