przejdź do treści

Wydarzenia


Apel do wszystkich kierowników zespołów !

Apel do wszystkich kierowników zespołów !
Redakcja Prany apeluje o to, by kierownicy zespołów dopilnowali, aby w terminie do końca lutego 2023 r. dostarczone były do Redakcji krótkie artykuliki na temat pracy i osiągnięć zespołów w ostatnim pięcioleciu wraz z opisanymi zdjęciami (autor zdjęcia, tytuł) oraz krótki opis sylwetki osoby, wybranej przez zespół, zasłużonej dla zespołu i społeczności uniwersyteckiej. Materiały należy przesyłać na adres:
     
szcz.wansob@gmail.com lub na adres internetowy Sekretariatu SUTW.
Artykuły piszemy czcionką Times New Roman nr 14.
                                                                                    red. prowadząca Wanda Sobieralska

29.11.2022


powrót na poprzednią stronę