przejdź do treści

Wydarzenia: zespół literacko-historyczny COGITO


Wizyta w Archiwum Państwowym

Byliśmy w Archiwum Państwowym w Szczecinie

11.II. 2020 r. na zaproszenie dr Janiny Kosman odwiedziliśmy szczecińskie archiwum przy ul. św. Wojciecha 13. Tematem naszego spotkania było zagadnienie dotyczące tworzenia rodzinnych archiwów.
Na spotkanie z nami przygotowano małą ekspozycję ukazującą eksponaty, które można zaliczyć do archiwaliów. Były to zdjęcia, dokumenty, pamiętniki, odznaczenia medale… Po obejrzeniu ekspozycji, wysłuchaliśmy prelekcji dra Bartosza Sitarza, której tematyką były dzieje szczecińskiego archiwum, jego zbiory, prace
archiwistów. Aktualnie Archiwum Państwowe w Szczecinie prowadzi akcję
Archiwa Rodzinne Niepodległej , w związku z czym część prelekcji była poświęcona właśnie tej tematyce. Na zakończenie spotkania dostaliśmy pamiątkowe notesiki i zakładki książkowe zawierające informacje dotyczące punktów konsultacyjnych, w których można uzyskać fachowe porady na temat organizowanego archiwum rodzinnego.
Wanda Sobieralska
 

powrót na poprzednią stronę