przejdź do treści

Wydarzenia: zespół literacko-historyczny COGITO


Wspomnienia słuchaczy UTW

                                                                        To, co przetrwa...
                                                           Wspomnienia słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku 1

Pod takim tytułem w 2015 r. ukazała się książka zawierająca wspomnienia seniorów. Stanowi ona zbiór prac osób, które wzięły udział w konkursie literackim „Ocalić od zapomnienia”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciół i Pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM” w Szczecinie oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
Na konkurs wpłynęły prace zgłoszone przez członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku z regionu zachodniopomorskiego, w tym kilka – z naszego Uniwersytetu. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 11 września 2015 r. na V Zachodniopomorskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, odbywającym się w Szczecinie.


W publikacji, wśród 20. autorów wspomnień, znalazły się prace czterech członkiń naszego Uniwersytetu. Są to:wspomnienia Antoniny Abramiuk „Wywózka oczami dziecka i... po wojnie”,
kompozycja wierszy Genowefy Kondraciuk-Gabryś zatytułowana „Retrospekcje. Życiowe przełomy”,
wspomnienia Haliny Jarmołowicz pt. „Moje powojenne dzieciństwo”,
opracowanie Krystyny Pawlaczyk „Losy polskich sierot, zesłańców syberyjskich, w latach 1942 – 1950”.

Treść wszystkich wspomnień jest niezwykle interesująca. Zależna od okoliczności, jakie los zgotował autorom. Nacechowana osobowością każdego z nich, ich podejściem do życia, poczuciem humoru, odpowiedzialnością za słowo.
Wspomnienia ludzi stanowią wręcz bezcenne źródło informacji o czasach i wydarzeniach przeszłych, nierzadko takich, których próżno szukać w podręcznikach, a nawet szerszych opracowaniach naukowych. Jako świadkowie historii, autorzy przekazują autentyczne relacje z własnych przeżyć i obserwacji oraz nadają im własne oceny.
Ich rolę i znaczenie można porównać do mickiewiczowskiej „wieści gminnej”, nazywanej przez poetę „arką przymierza między dawnymi a młodszymi laty”. Ta „wieść” jest nie tylko bardziej rzetelna, ale i trwalsza od innych przekazów, ponieważ:

„Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało” 2

Wypada tylko życzyć autorom, redaktorkom i wydawnictwu, aby prezentowany zbiór wspomnień, opisane w nim wydarzenia i związane z nimi przeżycia przetrwały w pamięci jak najszerszych kręgów czytelników i stanowiły wskazówki oraz przestrogi w ich postępowaniu.

                                                                                                       Tekst: dr Genowefa Kondraciuk-Gabryś

Informacje o możliwości wypożyczenia książki w siedzibie SUTW.

1 Praca zbiorowa pod redakcją Beata Bugajska, Ilona Kość, Katrzyna Seredyńska. Wyd. ZAPOL Szczecin 2015r.
2 Adam Mickiewicz, Pieśń Wajdeloty w: Konrad WallenrodLaureaci konkursu OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Wydział Humanistyczny US 2015r

Okładka książki TO CO PRZETRWA Wspomnienia słuchaczy UTW


powrót na poprzednią stronę