przejdź do treści

Wydarzenia: zespół literacko-historyczny COGITO


Prezentacja tomiku wierszy Jadwigi Radomskiej

Uroczysta prezentacja tomiku wierszy

JADWIGI RADOMSKIEJ

„ POETYCKO O PROZIE ŻYCIA”

10 grudnia 2014 r. w Zespole Literacko - Historycznym SUTW w Szczecinie

Prezentacja tomiku wierszy i przedstawienie sylwetki autorki odbyło się na spotkaniu opłatkowym Zespołu Literacko-Historycznego w Klubie „Pod Fontanną” w Szczecinie.
Wydanie wierszy jednego autora przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie zdarzyło się po raz pierwszy od powstania Uniwersytetu, tj. od 36 lat. Dotychczas tylko dwukrotnie ukazały się zbiory wierszy kilkunastu autorów. W 1998 r. z okazji XX- lecia UTW wydrukowano tomik pt. „Wybrane wiersze i fraszki z XX- letniej działalności UTW Szczecin” a w 2013 r., w związku z obchodami 35- lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, wydany został zbiór wierszy zatytułowany „Co nam w duszy gra...”.
Bardzo cieszymy się z faktu, że w tym roku członkom Zespołu Literacko-Historycznego oraz redakcji „Prany” udało się opublikować wszystkie wiersze naszej koleżanki. Zawdzięczamy to przychylności członków Zarządu SUTW, ale przede wszystkim Autorce, która na takie wyróżnienie zasłużyła nie tylko swoją twórczością poetycką, ale też ponad 30. letnią, aktywną, pożyteczną i przyjazną działalnością w naszym Uniwersytecie.
W tym czasie Jadwiga Radomska przez dwie kadencje pracowała w Zarządzie, prowadziła kronikę UTW, należała do licznych zespołów zainteresowań, w tym do najbardziej ulubionych: Literacko-Historycznego i Miłośników Przyrody, w których pozostaje dotychczas.
Z Jej inspiracji wiele osób zostało wprowadzonych na „Szczeciński Salon Poezji”, wiele trafiło na „Zamkowe spotkania z psychologią i sztuką”, obejrzało wiele interesujących wystaw itp. W kontaktach z Książnicą Pomorską Autorka wierszy znalazła szansę na publikowanie wierszy pisanych przez członków SUTW w rocznikach „Szczecińskiego Almanachu Wierszy”, z czego skorzystało kilku twórców. Dzięki Jej inicjatywie uzyskano cenne wspomnienia słuchaczki UTW z zesłania w czasie II wojny światowej do Republiki Komi. Zostały one zamieszczone w wydanym przez SUTW w 2010 r. zbiorze zatytułowanym „Nic nie jest milczeniem”.

     Twórczość Jadwigi Radomskiej jest wielotematyczna. W Jej wcześniejszych wierszach pobrzmiewają echa wojny. Dzięki wnikliwej obserwacji oraz często żartobliwego spojrzenia, opisywana przez Nią proza życia nabiera w wierszach wyrazistości i lekkości. Autorka, z właściwą sobie delikatną ironią, przedstawia codzienność życia, relacje między kobietami i mężczyznami, wierszem maluje krajobrazy i ich zmienność, odnotowuje upływ czasu i związane z tym konsekwencje, żywo reaguje na zmiany społeczne, obyczajowe.Jadwiga Radomska jest w SUTW znana z twórczości poetyckiej. Swoje wiersze prezentowała w Zespole Literacko-Historycznym, na wycieczkach i innych wyjazdach okolicznościowych. Pojedyncze utwory publikowała w obydwu edycjach zbiorów wierszy słuchaczy SUTW, w kilku rocznikach „Szczecińskiego Almanachu Wierszy”, w naszym czasopiśmie „Prana, czyli siła witalna”. Wiersze humorystyczne przekazywała do wykorzystania w programach Satyrycznego Teatrzyku „Raz, Dwa, Trzy”. Kilka Jej utworów zostało już wcześniej zamieszczonych na stronie internetowej SUTW. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych wierszy.              

                                    Autorka tekstu: dr Genowefa Kondraciuk - Gabryś  

                                    Autor ilustracji: Hanna Żurych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 powrót na poprzednią stronę