przejdź do treści

Wydarzenia: zespół literacko-historyczny COGITO


Podsumowanie pracy Zespołu Literacko-Historycznego w roku akademickim 2015-2016

Członkowie zespołu spotkali się 22 czerwca br. w stylowej scenerii restauracji Ukraineczka, na Podzamczu.
Cieszy fakt, że chcieliśmy być w tym dniu razem. Świąteczna, serdeczna atmosfera sprzyjała spojrzeniu wstecz- na cały rok akademicki.
Założony na br. rok plan zrealizowaliśmy w stu procentach. Był on na tyle otwarty, że można było opracować interesujące nas tematy na bieżąco.
Oto zrealizowane zadania:
     1. Aktywizowanie uczestników do tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych.
      - tu: tworzenie harmonogramu, wystąpienia na zajęciach, udział w konkursie PRANY, przekazywanie materiałów do PRANY.
     2. Działania na rzecz integracji zespołu
      - tu: organizacja wspólnych uroczystości (wigilia, spotkanie wielkanocne, spotkanie kończące rok akademicki, korzystanie z
        oferty kulturalnej Ewy Fabiańczyk).

Zrealizowanie wszystkich zadań pozwoliło na osiągnięcie zamierzonych celów:
     1. Aktywizację psychofizyczną i społeczną członków zespołu.
     2. Rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań literaturą i historią.
Trzydziestu czterech członków zespołu odbyło w ciągu roku akademickiego 17 spotkań.
Pracowaliśmy różnymi metodami. Były:
     a) wystąpienia na zajęciach: dzielenie się swoimi pasjami, zainteresowaniami, wiedzą, umiejętnościami;15 osób zrealizowało zaplanowane tematy,
     b) dyskusja- wielu uczestników zespołu było aktywnych,
     c) wycieczki edukacyjne- do Pleciugi, do muzeum Przełomy, 
     d) przekazywanie materiałów do PRANY- 8 osób, na konkurs- 1 osoba.

Dokonania grupy:
  - aktywność uczestników- umiejętność dyskutowania, kultura dyskusji
  - różnorodność tematyczna
  - wielość form pracy: wystąpienia,wycieczki, dyskusje, prezentacje multimedialne
W Konkursie Literackim „Ocalić od zapomnienia”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciół i Pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RAZEM w Szczecinie oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego dwie nasze koleżanki z zespołu otrzymały wyróżnienia: Genowefa Kondraciuk- Gabryś i Krystyna Pawlaczyk.
Podziękowania:
   - Ewie Fabiańczyk- zastępcy kierownika za dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność, przekazywanie oferty kulturalnej
   - Krystynie Byrdzie- za stworzenie ciekawej formy prowadzenia kroniki zespołu, udział w dyskusjach, ciepło i radość, którymi się z nami dzieli
   - Elżbiecie Sikorskiej- za dokumentowanie naszej pracy na stronach www. i pokonywanie w związku z tym wszelakich trudności, za dyspozycyjność i uśmiech
   - Ryszardowi Lasocie- za trzymanie twardą ręką, tego co ma trzymać, za wystąpienia okolicznościowe
   - Elżbiecie Perenc- za dokumentowanie życia zespołu i nasze wydawnictwa
   - Eleonorze Jakubiak- Adamczyk - za aktywność, za to, że jest życzliwą koleżanką
   - Władysławie Homie- za aktywny udział w dyskusjach, za celne, merytoryczne podsumowania zajęć
   - wszystkim członkom, za to, że chcą uczestniczyć w życiu zespołu.
Spotkanie zakończyło się rozmową na tematy związane z pracą grupy. Kierowniczka przedstawiła również wnioski i propozycje do pracy w przyszłym roku akademickim.
                                                                                                          Jolanta Zorga-Pieńkos
                                                                                                          Kierowniczka Zespołu Literacko-Historycznegopowrót na poprzednią stronę