przejdź do treści

Wydarzenia: Przewodnik turystyczny po Szczecinie


ECOGENERATOR czyli ECOSPALARNIA kwiecień 2019 r

Ecogenerator jest to Zakład Termicznego Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.Zakład ten przyjmuje 150 tysięcy ton odpadów komunalnych rocznie zapewniając energię elektryczną i cieplną dla około 30 tysięcy gospodarstw domowych.Jeszcze kilka lat temu szczecińskie odpady komunalne były wywożone ciężarówkami na wysypiska ulokowane poza miastem. Składowiska śmieci nie tylko degradują krajobraz, ale są groźne, wprost niebezpieczne dla środowiska, gdyż są wylęgarnią bakterii, insektów i szczurów. Zalegające tonami śmieci dają odór nie do zniesienia. W Polsce pierwsza spalarnia powstała w Warszawie w 2000 r. (obecnie jest w rozbudowie). W Szczecinie Ecospalarnia dzięki pomocy Unii Europejskiej uruchomiona została w 2017 r. Dzięki dofinansowaniu unijnemu powstały też spalarnie w Bydgoszczy, Białymstoku, w Koninie i Krakowie.Poprzez wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. zobowiązaliśmy się do segregacji śmieci, z których otrzymuje się surowce wtórne. Pozostałe odpady wywozi się do Ecospalarni, gdzie termicznie unieszkodliwia się według nowoczesnej technologii spełniającej najwyższe standardy ochrony środowiska w zakresie energii spalin. Pracownik zakładu po przeszkoleniu do oprowadzania grup ścieżką edukacyjną przekazał nam w jaki sposób przebiega proces technologiczny utylizacji odpadów i jakie znaczenie mają spalarnie. Oto przykład: z dwóch ton odpadów komunalnych pozyskuje się tyle energii cieplnej, ile z jednej tony węgla kamiennego.Ecogenerator w Szczecinie znajduje się na Prawobrzeżu, a dokładnie na Ostrowiu Grabowskim, przy ulicy Logistycznej nr 22. Generalnym projektantem był Polteron Firma Inżynieryjna sp. z o. o. Kraków, a wykonawcą był Mostostal Warszawa. Koszt inwestycji 711 milionów złotych, w tym dotacje unijne, obligacje banku oraz środki własne.Uczestnicy byli zachwyceni i zdumieni technologią pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z odpadów komunalnych.

Grupę zorganizowała przewodnik Weronika Ryba.
Oprowadzał przeszkolony pracownik Pan Wojciech.
Zdjęcia : Marek Michalak

 powrót na poprzednią stronę