przejdź do treści

Wydarzenia: Przewodnik turystyczny po Szczecinie


Niemiecka fabryka w Policach

                                                                                    Niemiecka fabryka benzyny syntetycznej w Policach

Niemiecka fabryka benzyny syntetycznej w Policach powstała w 1937r. ponieważ Niemcy nie posiadali dostępu do złóż ropy naftowej, a paliwo było nieodzowne dla armii niemieckiej. Produkcja benzyny odbywała się wg procesu technologicznego BERGIUSA -laureata nagrody Nobla, opracowanego w latach 20 XX w. Fabryka zajmowała powierzchnię 1500 ha, z czego 200 ha stanowiła zwarta zabudowa: budowle naziemne, podziemne, kanały z instalacją, rurami, ogromne silosy, studnie, młyny do węgla oraz sieć dróg z linią kolejową. Pracowało tu 30 tysięcy niewolników z różnych podbitych państw. 13 tysięcy zmarło z wycieńczenia, chorób, głodu lub zostało zamordowanych. Zakłady pracowały prawie do końca wojny, mimo alianckich nalotów. Z 7 ton węgla uzyskiwano 2 tony benzyny.
W wyniku Pokojowej Konferencji Poczdamskiej po przegranej II Wojny Światowej przez Niemcy, Szczecin wraz z Policami przyznano Polsce, ale na podstawie umowy między rządem Polski, a władzami radzieckimi, Police wraz z przyległymi terenami przekazano do dyspozycji wojskom ZSRR. W tym czasie urządzenia z hal fabrycznych, silniki, transformatory, zawartość magazynów, szyny kolejowe i to , co się dało, wywieziono do Związku Radzieckiego.
Po wojnie fabryka popadła w ruinę, a resztę dokonał czas. Obecnie w podziemiach znajduje się siedlisko nietoperzy. Pozostałość po dawnej fabryce przystosowano do zwiedzania w ramach Muzeum Historycznego „SKARB.”
10 kwietnia 2016 r. 56 chętnych i ciekawych słuchaczy zwiedzało ten obiekt.
Oprowadzali nas kierownik muzeum i znany przewodnik Michał Rembas objaśniając skrupulatnie. Wróciliśmy do domów przygnębieni ogromem tragedii jaka wskutek wojny spotkała pracowników przymusowych Fabryki Benzyny Syntetycznej w Policach.

                                                                                                       Zwiedzanie zorganizowała i opisała Weronika Ryba
                                                                                                                              fotografował Stanisław Bartosik 
                                                                                                                            powrót na poprzednią stronę