przejdź do treści

Wydarzenia: Przewodnik turystyczny po Szczecinie


CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. MIKOŁAJA W SZCZECINIE listopad 2019 r.

Pierwsi wyznawcy prawosławia (mieszkańcy Kresów Wschodnich) na terenie Szczecina znaleźli się w wyniku repatriacji ludności po przegranej przez Niemcy II Wojny Światowej. Pokojowa Konferencja w Poczdamie trwająca od 17 lipca do 02 sierpnia 1945 r. w osobach przedstawicieli trzech mocarstw: przywódcy Związku Radzieckiego Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych Harrego Trumana, ustaliła przesunięcie granicy Polski znad Buga na zachód o 240 kilometrów. Na ziemiach odłączonych od Rzeczypospolitej mieszkała ludność polska, przeważnie prawosławna.
Początkowo prawosławni korzystali z kaplicy przy ulicy Bogusława na II piętrze. W 1962 r. po wielu staraniach uzyskali od władz Szczecina kaplicę w dawnym ewangelickim zakładzie opiekuńczym Betania przy ulicy Piotra Wawrzyniaka nr 7. Dopiero w 2000 r. parafianie prawosławni otrzymali działkę stosowną do zbudowania nowej, wolno stojącej samodzielnej cerkwi przy ulicy Zygmunta Starego nr 1a. Rozpoczęto budować Dom Boży w 2004 r., a zakończono w 2011r. W pamiętną datę dla wysiedlonych tj. siedemnastego września cerkiew konsekrował metropolita Sawa. Arcybiskup Sawa jest zwierzchnikiem Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, czyli jest samodzielny na terenie całej Polski. Jest to pierwsza, nowa cerkiew pw. św. Mikołaja zbudowana na Pomorzu Zachodnim dla ludności wyznania prawosławnego. Funkcję proboszcza pełni ks. mgr Paweł Stefanowski. Parafia należy do Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej. Budowę wzniesiono z funduszy własnych oraz przy pomocy innych darczyńców prawosławnych.
Cerkiew zbudowano na planie krzyża greckiego o wymiarach: długość – 26 m,
szer. – 16m, wys. – 25m, kopuła ma 10m średnicy, wys. kopuły – 5m, jest pokryta blachą złotego koloru, a na niej krzyż czterometrowy. Świątynia pomieści 600 osób. W cerkwi jest najważniejszy ikonostas, „carskie wrota” ikony i kopuła. Ikonostas jest to ściana z ikonami, która w cerkwi oddziela miejsce ołtarzowe - sanktuarium od nawy z przeznaczeniem dla wiernych. Na „carskich wrotach” znajdują się ikony z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem, Świętego Mikołaja, Syna Boga i inne. Pod kopułą znajduje się namalowany na ścianie Chrystus Nauczający z Ewangelią w ręku – PANTOKRATOR w otoczeniu anieli (dla ciekawości podaję, że oko Pantokratora ma wielkość 50 cm). Na wieży cerkwi znajduje się sześć dzwonów. Cztery z nich mają swoje imiona: Święty Mikołaj, Święty Jan, Święta Maria Magdalena, Święta Nadzieja i dwa bezimienne ważące po 30 kilogramów.
Architektem naszej pięknej cerkwi był Marek Gnaś z pracowni Halmark. Ikony malowali szczecińscy artyści.
W setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, w cerkwi zostało odprawione dziękczynne nabożeństwo, w którym wznoszone były modlitwy o pokój całemu światu, o zachowanie w opiece Bożej naszej Ojczyzny, za wszystkie miasta, miasteczka i wsie oraz żyjących tam mieszkańców. Doniosłość Święta Niepodległości podkreślił tryumfalny dźwięk dzwonów .
Zebrani byli zachwyceni wystrojem cerkwi i zainteresowani obrzędami, które nam przybliżał ks. proboszcz mgr Paweł Stefanowski.

W podziękowaniu od nas ks. proboszcz otrzymał stroik na choinkę i owoc Maclury.

                                                                      Zorganizowała i opisała – Weronika Ryba
                                                                      Fotografowali – Halina Konowalska, Marek Michalak, Janusz WesołekGmach cerkwi

wnętrze cerkwi

wręczenie upominku

grupa


powrót na poprzednią stronę