przejdź do treści

Wydarzenia: Przewodnik turystyczny po Szczecinie


ZIELEŃ SZCZECINA OGRÓD DENDROLOGICZNY – PARK im. PROF STEFANA KOWNASA


Ogród Dendrologiczny jest położony na terenie osiedla Niebuszewo – Bolinko, zajmuje powierzchnię około 15,5 ha pomiędzy ulicami Niemierzyńską, Słowackiego, Żupańskiego i Papieża Pawła Vl. Do 1945 r. teren ten stanowił cmentarz niemiecki , który powstał w poł. XIX w. W wyniku przegranej Drugiej Wojny Światowej przez Niemcy, Pomorze Zachodnie wraz ze Szczecinem przeszło w posiadanie Polski. Zaprzestano grzebanie zmarłych, a w latach 70. zniwelowano groby, z tablic nagrobnych wykonano murek okalający park, drzewostan uporządkowano, samosiejki usunięto. Inicjatorem przekształcenia cmentarza w park był profesor Stefan Kownas, który założył Katedrę Biologii w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie. To właśnie prof. Stefan Kownas i docent Antonina Sienicka z Wyższej Szkoły Rolniczej oraz doktor geografii inicjator pieszych wycieczek po Szczecinie i okolicach – Czesław Piskorski wykonali inwentaryzację gatunków i odmian drzew i krzewów na terenie Szczecina. Jest ich około tysiąc. Profesor pisał także podręczniki dla studentów. Jest zasłużony dla miasta.
W Ogrodzie Dendrologicznym rosną przeważnie drzewa z XIX i XX w. Są wiekowe lipy drobnolistne i szerokolistne, dęby szypułkowe i bezszypułkowe, rosną także cztery dęby amerykańskie zwane czerwonymi, które przebarwiają jesienią liście na krwistoczerwony kolor. Rosną dostojne jesiony wyniosłe, jeden z nich ma gałęzie zwisające, w niepoliczalnej ilości rosną buki zwyczajne, buki zwyczajne zwisające, także buki zwyczajne czerwone oraz buki zwyczajne czerwone zwisające. Rosną klony w różnych odmianach, rosną dwa egzemplarze żywotnika olbrzymiego i inne żywotniki w dużej ilości. Teren Ogrodu Dendrologicznego jest terenem pocmentarnym , więc cisów tu rośnie bardzo dużo nawet z poprzedniego wieku w formie drzewiastej i krzaczastej, niektóre z nich przybrały przedziwne i wymyślne kształty. Poinformowałam, że cisy są pod ochroną gatunkową mimo, że są trujące ( poza osnówką.) Zawarta w cisie taksyna jest jedną z najsilniej działających trucizn świata. Legenda mówi, że Mieszko I zginął od zatrutej cisem strzały. Ostatnie badania wykazały, że cis jest drzewem nie tylko śmierci, ale także drzewem życia, ponieważ z niego produkuje się preparaty anty nowotworowe. Ogólnie jako drzewo cmentarne jest symbolem łączności świata żywych i umarłych. W okolicy Szczecina mamy duży rezerwat cisów w Rokicie oraz w Zdrojach, a na większą skalę w Borach Tucholskich w rezerwacie „Cisy Staropolskie” w Wierzchlesie im Leona Wyczółkowskiego około 5500 osobników, niektóre z nich mają 600 lat. Cis jest drzewem długowiecznym, a najstarszy w Polsce okaz rosnący w Henrykowie Lubańskim na Śląsku ma przeszło 1250 lat.
Wspomnieć należy o daglezji, o wejmutce, o sośnie czarnej, o modrzewiach, o bluszczu wspinającym się po jesionie. Jest to najstarszy bluszcz na terenie Szczecina, o robiniach akacjowych białych o zniewalających zapachem, o bzach czarnych, o trzech platanach klonolistnych, o głogu szkarłatnym i innych urokliwych krzewach.
Ogólnie w Ogrodzie Dendrologicznym rośnie około 80 gatunków i odmian drzew i krzewów.
Na terenie parku są dobrze funkcjonujące siłownie pod chmurką, place zabaw dla dzieci, ustawione są ławki w dużej ilości oraz boisko do gry w siatkówkę. Alejki czyste ,uporządkowane.
Od ulicy Juliusza Słowackiego w Ogrodzie Dendrologicznym jest usadowiony głaz narzutowy z metalowym listkiem dębu poświęconym profesorowi Stefanowi Kownasie, który wsławił się w szczecińskiej dendrologii. Także drugi głaz narzutowy poświęcony 150. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, a także tym, którzy chętnie przekształcali cmentarz w Ogród Dendrologiczny.
Pobyt w tym parku daje wielką przyjemność i uspokojenie .

ZWIERZĘTARNIA
Na terenie parku znajduje się teren zagrodzony z obiektami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt przy ulicy Niemierzyńskiej numer 16.
Hoduje się tutaj w celach naukowych owce, strusie australijskie – emu, kury różnych gatunków, jest także gołębnik i pasieka. Umówiony profesor Adam Lapczyński nie dojechał, awaryjnie zastąpił pracownik Leszek, który starał się przekazać nam częściowo wiedzę o hodowli poszczególnych zwierząt.

Rozeszliśmy się w swoje strony z wielkimi wrażeniami.

Oprowadzała przewodnik Weronika Ryba
Zdjęcia wykonał Janusz Wesołek
Szczecin w czerwcu 2022 r.
 Owce z Leszkiem

Gołębnik

Jajo strusie

Leszek przytula strusia

Strusie na wybiegu

Grupa stoi przed dostojnym jesionem


powrót na poprzednią stronę