przejdź do treści

Wydarzenia: Przewodnik turystyczny po Szczecinie


MUZEUM KOLEJNICTWA NA POMORZU ZACHODNIM

Muzeum Kolejnictwa na Pomorzu Zachodnim mieści się na osiedlu Wzgórze Hetmańskie przy ulicy Białowieskiej nr 1. Znajduje się czasowo w budynku Centrum Szkolenia Maszynistów. Powstało w 2018 r. Pomysłodawcą i założycielem
Izby Historii Kolejnictwa jest emerytowany kolejarz Zdzisław Pawelec. W niewielkich pomieszczeniach znajdują się liczne eksponaty niezbędne do przewozu pasażerów i towarów.
Eksponaty zgromadzone w muzeum ilustrują historię powstania i rozwoju kolejnictwa na Pomorzu . W gablotach umieszczone są telefony, latarki, nastawnie, dawne bilety, mundury, torby służbowe, modele parowozów i spalinowozów. Elementy muzealne przynosili kolejarze, członkowie ich rodzin, młodzież Technikum Kolejowego w Szczecinie, studenci, licealiści, a nawet przedszkolaki.
Zdzisław Pawelec jest wielkim pasjonatem kolejnictwa, zna doskonale jego historię. Sam gromadzi, czyści , maluje, uzupełnia brakujące części, skleja modele z kartonów i papieru, nie korzysta z umiejętności żadnego modelarza. Takich makiet, czy modeli wykonanych samodzielnie przez Zdzisława Pawelca jest kilkadziesiąt. Przedstawiają one historię rozwoju kolejnictwa . W gablotach umieścił między innymi modele, makiety i zdjęcia obrazujące czas II wojny światowej. Na niektórych zdjęciach widzimy przymusowych robotników, zmuszonych do pracy na rzecz Niemiec, ręcznie układających tory na nasypach .
Pierwszy pociąg do Szczecina z Berlina wjechał 15 sierpnia 1843 roku. Na otwarciu linii był nawet król pruski FRYDERYK WILHELM wraz z osobistościami Szczecina. Dworzec kolejowy zbudowano na terenie dawnego Fortu Prusy w okolicy wielkich ogrodów zamożnego ziemianina i producenta wina Sacka. Pod wpływem postępu technicznego miasta się rozwijały. Szczecin dusił się w murach twierdzy z fortami. W 1873 r. mury rozebrano. Miasto zaczęło się rozrastać . Potrzebą stała się rozbudowa kolei, więc doprowadzono linię kolejową do Stargardu, potem do Poznania. Szczecin w dosyć krótkim czasie zyskał połączenie z całymi Prusami. To między innymi wpłynęło na to, że gwałtownie zaczął się rozwijać. Na przełomie XlX|XX wieku stał się perłą Pomorza Zachodniego.
Praca maszynisty jest szczególnie trudna i odpowiedzialna. Musi on zdobywać wiedzę i umiejętność w technikum kolejowym , a nawet na studiach i pogłębiać ją na kursach. Wymaga ona skupienia, trzeźwości umysłu, odpowiedzialności. Obecnie maszyniście pomaga elektronika. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zakupił dla szkolenia maszynistów symulator, by skrócić im czas nauki.
Zwiedzanie tego ciekawego muzeum trwało dwie godziny. Szczególnie panowie umawiali się na ponowną wizytę w jego murach. Naprawdę warto było poznać historię kolejnictwa.

Opisał Z. Krasnodębski, fot. W. Borkowska, S. Bartosik, zorganizowała W. Ryba

                                             Grupa przed muzeum.                                                          Pociąg towarowy.

                                       Symulator dla maszynistów.                                                             Szyld - Historia Kolejnictwa


  powrót na poprzednią stronę