przejdź do treści

Wydarzenia: Przewodnik turystyczny po Szczecinie


MUZEUM OLIMPIZMU W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM


Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim. Został utworzony przez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Wydziałem Inżynierii Ekonomicznej Transportu Politechniki Szczecińskiej.
Uczelnia rozpoczęła działalność w 1985 r. Na Zamku Książąt Pomorskim w Szczecinie odbyła się pierwsza bardzo uroczysta inauguracja roku akademickiego 1985 | 1986.
Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Piotr Zaremba - pierwszy prezydent w powojennym Szczecinie oraz profesor Kazimierz Jaskot pierwszy rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
W Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego studiowało i nadal studiuje wielu sportowców szczecińskich i wojewódzkich klubów sportowych oraz członków kadry narodowej. Rozsławiali oni Polskę na międzynarodowych imprezach: Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy oraz Uniwersjadach. Godnie reprezentowali Polskę, Szczecin i Wydział Kultury Fizycznej uniwersytetu. Pod koniec 2018 r. podjęto działanie zmierzające do utworzenia Wydziałowej Sali Osiągnięć Sportowych. Liczba zgromadzonych eksponatów była tak imponująco duża, że podjęto decyzję o przekształceniu Wydziałowej Sali Osiągnięć Sportowych w Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim, które powstało w 2022 r. Pomysłodawcą i realizatorem jest profesor Jerzy Eider. Zyskał on wsparcie profesora rektora Waldemara Tarczyńskiego. Tylko Szczecin w Polsce ma muzeum o takim profilu. Uhonorowano w nim do tej pory 20 olimpijczyków, 4 paraolimpijczyków, 6 trenerów, 2 fizjoterapeutów oraz sędzię sportową. Powstał bogaty w zdjęcia albumu Muzeum Olimpizmu . Za pracę tą należą się serdeczne podziękowania panu Filipowi Kacalskiemu – fotografowi uniwersyteckiemu .
Gabloty muzealne szybko się wypełniły eksponatami sportowymi. Są tam dresy, koszulki, buty z kolcami, medale, zaświadczenia o uczestniczeniu na Olimpiadzie, ogromna ilości zdjęć, pamiątek olimpijskich i mnóstwo drobnych monet z różnych krajów. W holu wydziału wyeksponowano fotografie 24 sportowców biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich.
Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim stanowi wyjątkowe miejsce. Jest przedmiotem dumy sportowców i mieszkańców naszego miasta. Muzeum współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim i Paraolimpijskim, Polską Akademią Olimpijską, Zachodniopomorska Radą Olimpijska w Szczecinie i Szczecińskim Klubem Olimpijczyka.
Na szczególną uwagę zasługuje eksponowany w Muzeum Olimpizmu wioślarz Marek Kolbowicz, który w czasie swojej wspaniałej kariery sportowej pięciokrotnie uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich i razem z Konradem Wasielewskim są jedynymi szczecinianami, którzy do tej pory zdobyli złote medale olimpijskie. Otrzymał on także z rąk prezydenta Szczecina Piotra Krzystka tytuł Ambasadora Szczecina. W 2012 r. obronił pracę doktorską na AWF w Poznaniu otrzymując stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Pełni funkcję prezesa Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka oraz Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zwiedzanie muzeum poprzedził, zaprezentowany przez prof. Eidera, krótki film o olimpijczykach. Po muzeum oprowadzał nas sam jego twórca i pasjonat kultury fizycznej profesor Jerzy Eider.

Fotografowali: Wiesława Borkowska
Marek Michalak
Janusz Wesołek
Zorganizowała i opisała przewodnik Weronika Ryba


 

 Gabloty z odzieżą sportowa

Grupa przed Muzeum Olimpizmu

Rower Kolarza Wojciecha Matuszaka.

Z podziękowaniem prof.Jerzemu Eiderowi.


powrót na poprzednią stronę