przejdź do treści

Wydarzenia: Przewodnik turystyczny po Szczecinie


CERKIEW PRAWOSŁAWNA pw. św. MIKOŁAJA w SZECINIE 04. 12. 2021 r.

Cerkiew Prawosławna pw. św. Mikołaja w Szczecinie należy do Dekanatu Szczecin Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Mieści się przy ulicy Zygmunta Starego nr 1.
Pierwsi wyznawcy prawosławia na terenie Szczecina po 1945 r. znaleźli się w ramach przesiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich .
Po przegranej przez Niemcy II wojny św. Pokojowa Konferencja w Poczdamie, trwająca od 17 lipca do 02 sierpnia 1945 r. reprezentowana przez przedstawicieli trzech mocarstw: przywódcy Związku Radzieckiego Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych Harrego Trumana ustaliła, że nastąpi przesunięcie granicy Polski znad rzeki Bug na zachód o 240 kilometrów. Na ziemiach odłączonych od Rzeczypospolitej mieszkała ludność polska przeważnie prawosławna.
Początkowo prawosławni korzystali z kaplicy przy ulicy Bogusława X na II piętrze. W 1962r. po wielu staraniach uzyskali od władz Szczecina kaplicę w dawnym ewangelickim Zakładzie Opiekuńczym Betania przy ul.Wawrzyniaka nr 7. Obecnie mieści się tam zakład fotograficzny.
Dopiero w 2000 r. parafianie prawosławni otrzymali działkę stosowną do zbudowania nowej, wolnostojącej, samodzielnej cerkwi przy ul. Zygmunta Starego. W tym miejscu przed wojną mieściło się kino Urania (zniszczone w czasie bombardowań alianckich). Po wojnie usadowiony był tam głaz z granitu poświęcony „Synom pułku”, który został później przeniesiony do parku im. Stefana Żeromskiego.
2004 r. rozpoczęto budowę Domu Bożego, którą zakończono w 2011r. W pamiętną datę dla wysiedlonych, tj. siedemnastego września, cerkiew konsekrował metropolita Sawa zwierzchnik Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce przy asyście wielu biskupów z Polski i zagranicy. Otrzymała ona imię św. Mikołaja. Jest to pierwsza nowa cerkiew zbudowana na Pomorzu Zachodnim dla ludności wyznania prawosławnego. Funkcię proboszcza pełni w niej ks. mgr Paweł Stefanowski. Budowę wzniesiono z funduszy własnych oraz darczyńców z innych krajów, między innymi Grecji.
Cerkiew zbudowano na planie krzyża greckiego o wymiarach: długość 26 m, szerokość 16 m, wysokość 25 m. Kopuła o wysokości 5 m jest pokryta złotą blachą, a na niej mieści się krzyż o wysokości 4 metrów. . Najważniejszym elementem wnętrza jest ikonostas czyli „carskie wrota.”Jest to ściana z ikonami, która w cerkwi oddziela miejsce ołtarzowe, to jest sanktuarium, od nawy z przeznaczeniem dla wiernych. Na „carskich wrotach” znajdują się ikony z wizerunkiem matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, św. Mikołaja Syna Boga i inne. Pod kopułą na ścianie jest namalowany Chrystus nauczający z Ewangelią w ręku (Pantokrator) w otoczeniu aniołów (jako ciekawostkę podaję, że oko Pantokratora ma wielkość 50 cm). Na wieży cerkwi jest sześć dzwonów. Cztery z nich mają swoje imiona: Święty Mikołaj, Święty Jan, Święta Maria Magdalena, Święta Nadzieja i dwa bezimienne ważące po 30 kilogramów.
Architektem naszej pięknej cerkwi był Marek Gnaś z pracowni Halmark. Ikony malowali szczecińscy artyści.
W Setną Rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę w cerkwi odprawiono dziękczynne nabożeństwo, w którym wierni modlili się o pokój na całym świecie oraz za tych, co walczyli o Polskę i ponieśli najwyższą ofiarę. W modlitwach proszono o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny – miast, miasteczek i wsi. Doniosłość Święta Niepodległości podkreślił tryumfalny dźwięk dzwonów .Wokół cerkwi rosną perełki dendrologiczne takie jak: daglezja zielona, jedyny cyprys w mieście, klon srebrzysty, glediczja trójcierniowa, topola biała zwana białodrzewem i dużo żywotników stanowiących ogrodzenie. Co roku letnią porą przy bramie wystawiany jest oleander dużych rozmiarów, kwitnie na różowo i zaprasza wiernych.Było zimno, pochmurnie i a na dodatek covid jeszcze nie ustąpił, dlatego zwiedzających było tyko piętnaścioro. Wszyscy byli zachwyceni wystrojem cerkwi oraz wiedzą przekazaną nam przez księdza proboszcza. W podziękowaniu przekazaliśmy drobny upominek bożonarodzeniowy wykonany przez nasze zdolne koleżanki.

                                                                         Opracowała Weronika Ryba, zdjęcia wykonał Janusz WesołekIkony

Ksiądz na tle ikonostasu

Przed wejściem do cerkwi

Przekazanie podarunku od grupy

Wnętrze cerkwi


powrót na poprzednią stronę