przejdź do treści

Wydarzenia: Przewodnik turystyczny po Szczecinie


Spacer po miejscach patriotycznych Cmentarza Centralnego 23.10.2021 r.

Spacer po miejscach patriotycznych Cmentarza Centralnego 23.10.2021 r.

1- Krótka historia powstania cmentarza
2 - Pomniki polskie
3 - Osobliwości dendrologiczne cmentarza

W październikową sobotę mieniącą się złotem poprowadziłam grupę seniorów od II bramy. Podaję punkty, przy których zatrzymywałam się omawiając dokładnie poszczególne obiekty.
1- Tablica informacyjna o Grudniu 1970
2- Pomnik Wilno - Krew – Łzy poświęcony młodzieży, która walczyła z
okupantem w Ponarach pod Wilnem o niepodległość Polski.
3- Kwatera Kombatantów
4- Kwatera jeńców duńskich i polskich z II Wojny Światowej
5 - Pomnik mówiący o ludobójstwie na Wołyniu
6 - Figura św. Jerzego walczącego ze smokiem w nawiązaniu do słów ks.
Jerzego Popiełuszki „ Zło dobrem zwyciężaj”, ale nikt na świecie nie
przestrzega tych mądrych słów.
7- Ogród Pamięci - gdzie wysypuje się skremowane prochy samotnych.
8 - Pomnik - Krzyż Pomięci i Męczeństwa Narodu Polskiego 1970
poświęcony zabitym robotnikom i uczniom przez UB.
9 - Pomnik Olimpijczyków z województwa Zachodniopomorskiego
10 - Przy alei Zachodniej znajduje się grób koleżanki Jolanty Adamczyk
11 - W górę po schodkach jest położona rozległa Kwatera Pionierów,
którzy zginęli w Szczecinie w latach 1945/46.
12 - Przy alei Lipowej usytuowany jest KIRKUT, gdzie spoczywają zmarli
wyznania mojżeszowego.
13 - Następna kwatera jest poświęcona Zgromadzeniu Salezjanów.
Znajdziemy tutaj grób założyciela Zgromadzenia w Szczecinie, ks.
Lucjana Gierosa.

Na całej trasie rosną gatunki i odmiany drzew i krzewów o niezwykłej urodzie. Dokładnie opisywałam. I tak np.: pięknotka Bodinera, tulipanowiec amerykański, lipy szerokolistne i wąskolistne, platany klonolistne, cisy i tuje.
Wierzby mandźurskie, leszczyny tureckie, dęby czerwone, wejmutki z zakrzywionymi szyszkami. Na Kwaterze Pionierów bajkowo wyglądały świerki serbskie rosnące wysoko nad grobami, jakby czuwały nad ich spokojem. Rodzinę klonowatych reprezentują : klon pospolity, klon jawor, klon polny klon srebrzysty, klon kolchidzki, klon nikkolski, klon tatarski i wiele innych odmian. Nie sposób wymienić wszystkie gatunki i ich odmiany. Jest ich 450.
O tej porze roku Ogród Umarłych jest przepiękny, pełen refleksji i zadumy.

                                                                                               Oprowadzała - przewodnik Weronika Ryba
                                                                                               Zdjęcia – Marek Michalak, Wanda Sobieralska

                           
 
powrót na poprzednią stronę