przejdź do treści

Wydarzenia: Przewodnik turystyczny po Szczecinie


SANKTUARIUM pw. ŚW.. DZIECI FATIMSKICH w ZAŁOMIU

Na obrzeżach miasteczka Fatima ( Portugalia), w miejscu zwanym Cova da Iria Matka Boża ukazywała się od 13 maja do 13 października 1917 r. trojgu wiejskim dzieciom nieumiejącym jeszcze czytać. Były to: siedmioletnia Hiacynta Marto, dziewięcioletni Franciszek Marto oraz ich kuzynka Łucja dos Santos mająca 10 lat. Pochodziły spod fatimskiej wioski Aljustrel, której mieszkańcy trudnili się hodowlą owiec i uprawą winorośli. Nim dzieciom objawiła się Matka Boża, przez rok ukazywał się im anioł i pouczał je, jak mają się modlić, bo tyko taka modlitwa trafia do serca Maryi i Jezusa. W Następnych miesiącach anioł kilkakrotnie zachęcał je do umartwiania się, co stanowiłoby zadośćuczynienie za grzechy ludzi, za odstępstwo od wiary. Wyjaśnił także, że jest aniołem pokoju, stróżem Portugalii i nie powinne się go bać. Pewnego razu udzielił dzieciom Eucharystii, a one doświadczyły realnej obecność Chrystusa. Ukazująca się im Matka Boża, nazywana przez dzieci Jasna Pani, prosiła, by dzieci i starsi odmawiali różaniec w intencji pokoju. Ukazuje im swoje Niepokalane Serce. Jasną Panią rozumie tylko Łucja, ponieważ ją Matka Boska wybrała do wyjaśnia swego orędzia skierowanego do ludzkości. W orędziu tym, między innymi, prosi , żeby papież konsekrował Rosję, bo w przeciwnym razie wywoła ona wojnę i zniszczy wiele narodów. Wszystkie objawienia przekazane dzieciom między 13maja a13 październikiem 1917 r. kryły trzy tajemnice.Dwie pierwsze dotyczą pierwszej wojny światowej, rewolucji październikowej i drugiej wojny światowej. Prorocza wizja zawarta w trzeciej tajemnicy mówi o wielkich prześladowaniach Kościoła, o męczeństwie wyznawców Chrystusa, wśród których są też kapłani, biskupi i papieże XX w. W trzeciej tajemnicy zawarte jest ostrzeżenie przed komunizmem, przed ideologią walczącą z Bogiem. Dwie pierwsze tajemnice ujawniono po ćwierć wieku od ich przekazania przez Matkę Bożą, a trzecią tajemnicę ujawnił dopiero papież Jan Paweł II w Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa w 2000 r.Kardynał Ratzinger odniósł tę wizję do zamachu na papieża Jana Pawła II w 1981 r.. Powiedział także, że wiara i potężne siły mogą oddziaływać na historię świata. Papież Jan Paweł II w rok po zamachu na swoje życie udał się z pielgrzymką do Fatimy, by złożyć Jasnej Pani podziękowanie za darowane życie i dalszą opiekę nad Polską i całym światem.W 1984 roku papież Jan Paweł II w bazylice św. Piotra zawierzył Rosję i cały świat Maryi. Siostra Łucja ( wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty w 1934 r. a od 1948 r. za specjalnym zezwoleniem papieża Piusa XII przystąpiła do karmelitanek bosych i przyjęła imię Marii Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi) powiedziała, że ten akt uchronił świat od wojny atomowej.12 maja 2017 r. w setną rocznicę objawień fatimskich papież Franciszek, wyniósł na ołtarze Franciszka i Hiacyntę Marlo, którzy zmarli w czasie pierwszej wojny światowej wskutek panującej grypy. Siostrę Łucję dopiero po śmierci ( zmarła 2004 r.) przygotowuje się do beatyfikacji. Podczas uroczystości w dniu 12 maja 2017 roku papież zachęcił również ludzkość , by zło trzymała w sobie z pomocą nieba.Sanktuarium pw. Świętych Dzieci Fatimskich w Załomiu jest wierną repliką kaplicy w Fatimie. Nie ma drugiej takiej świątyni w Polsce. Projektowali ją i upiększali artyści z Fatimy. Bogactwo elementów sakralnych, piękny wystrój można uznać za niepowtarzalny klejnot Szczecina.

Oprowadzał i objaśniał ks. kanonik Marek Maciążek – kustosz
Opisała i zorganizowała zwiedzanie przewodnik Weronika Ryba
Zdjęcia wykonała Wiesława Borkowska

                                                    Szyld SANKTUARIUM                                                                       SANKTUARIUM 

                                                 Ołtarz                                                                                         Grupa uczestników      

    powrót na poprzednią stronę